Välkommen till
SMART Academic Coach!

Har ditt barn svårt att komma igång med läxläsning på egen hand, saknar struktur eller egen drivkraft och engagemang för skolarbetet?

Med hjälp av SMART Academic Coach får du och ditt barn en fungerande och individanpassad läxhjälp. Allt arbete utgår från SMART Psykiatris kunskap om de unika utmaningar som barn och unga med med eller utan NPF och/eller språkvariation kämpar med i skolan. 
 
Våra coacher är psykolog-, läkar-, logoped- eller lärarstudenter, som vi utbildat med särskild kompetens kring barn och ungas utmaningar och behov vid läxläsning. 

Läs mer >

ANMÄL DIG HÄR!

 

Vill du bli coach?
Skriv till oss på jobbahososs@smartpsykiatri.se 

Remote Learning

Hur går det till? 
 

 1.  Anmäl ert intresse och beskriv era behov, förutsättningar/utmaningar och förväntningar
   

 2. Vi bokar in ett telefonmöte för 15 min avstämning med er
   

 3. Avtal skickas och signeras av båda parter
   

 4. Vi matchar er med en coach som tar kontakt med er för att boka in ett första möte
   

 5. Vid första mötet sker kartläggande samtal med förälder och elev för individuell kartläggning av barnets unika utmaningar och behov. Kartläggning är ca 60 min och är gratis
   

 6. Efter kartläggande samtalet gör din coach upp en plan och ni kommer överens om dag och tid då ni ses veckovis
   

 7. Fakturering sker månadsvis i efterskott med 15 dagars betalningsvillkor


Er personliga coach kan också vid behov ha en dialog med skolan för att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn. Det är även möjligt att koppla in SMART Psykiatris specialistläkare och psykologer för genomgång och guidning om ni ser ett behov av det. 
 


Vad kostar det? 
För dig som ny elev hos oss ingår det kartläggande mötet på 60 minuter. 
Ni väljer mellan 60 minuter eller 90 minuters läxläsning med vår SMART Coach: 
 
60 min        600 kr ex. moms 
90 min        900 kr ex. moms 
 
Som elev hos Academic Coach får ni som familj automatiskt 5-10% rabatt på våra tjänster inom SMART Psykiatri samt på alla vår kurser och utbildningar inom SMART Academy. 
 


Anmäl dig genom att mejla till academiccoach@smartpsykiatri.se