Det finns alltid hjälp att få

 

Vi finns här för dig som vill och behöver stöd och behandling. Smart Psykiatris läkare och psykologer har lång erfarenhet av psykisk ohälsa och NPF och erbjuder privat läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Kontakta oss om prisuppgifter för just din skräddarsydda vårdplan.

Vad finns det för hjälp om jag får en adhd-diagnos?

- Om du har adhd har du rätt till tre olika typer av insatser. Psykoedukation innebär utbildning och kunskap om adhd. Kognitiva hjälpmedel ger stöd i vardagen via till exempel tyngdtäcke och smarta appar. För många kan läkemedelsbehandling minska symtom vid adhd. 

Vilket stöd kan jag få om jag får en autism-diagnos?

- Vid autism ska du få stöd via habiliteringen och kommunen (LSS-insatser) i form av ökad kunskap, stöd och råd för en bättre fungerande vardag. Du och ditt barn kan även få anpassning i skolan eller på arbetet.

Vilket stöd kan jag få om jag inte får någon diagnos?

- Om du är i behov av stöd och insatser är du är välkommen att fortsätta din kontakt med oss oavsett vad utredningen kommit fram till. Ditt utredningsteam skräddarsyr ett förslag med rekommendationer oavsett om du fått en diagnos eller inte.

Kan Smart Psykiatri hjälpa mig efter utredningen?

Lotta Borg Skoglund, Medicinskt Ledningsansvarig Läkare och grundare

- Ja, utredningen är början på vår resa tillsammans. Smart Psykiatri erbjuder behandlingar, stöd och kurser vare sig din utredning mynnar ut i en diagnos eller inte. Vi hjälper dig också med en remiss till andra vårdgivare om du vill det.

 
 
 
Image by Mark Pan4ratte

Behandling hos Smart Psykiatri

Läkemedelsbehandling

Smart Psykiatri erbjuder evidensbaserad läkemedelsbehandling för många olika psykiatriska diagnoser. Våra läkare och sjuksköterskor har särskild kompetens för läkemedelsbehandling av adhd, depression, ångest, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och skadligt bruk/beroende. Vi är vana vid att behandla barn och vuxna med komplex psykiatrisk samsjuklighet och all behandling sker i enlighet med riktlinjer från SFBUP, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Psykologisk behandling

 

Smart Psykiatri erbjuder psykologisk behandling som matchar dina/ditt barns behov med en psykolog med särskild kunskap om just ni vill ha hjälp med. Målet är alltid att öka din/ditt barns psykiska hälsa genom att stärka positiva strategier och minska inflytandet av negativa livsfaktorer. Våra behandlare har lång erfarenhet av adhd och autism, ångestsyndrom (social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och fobier), depression, ätstörningar, PMS/PMDS, sömnproblem, PTSD och skadligt bruk/beroende. Vi erbjuder även stöd vid relationsproblem, konflikter, sorg, existentiell oro, ensamhet och sviktande självkänsla.

Kognitiva hjälpmedel

 

Det finns en uppsjö av olika hjälpmedel och verktyg för att hjälpa dig att planera, strukturera, prioritera, komma igång, avsluta eller anpassa tid. Du får tillgång till arbetsterapeutiska insatser via din vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Vi kan hjälpa dig med en remiss så att du hamnar rätt.

Stöd till närstående

Även anhöriga till någon med psykisk ohälsa kämpar hårt och kan behöva stöd för att själva orka. Upplägget är alltid flexibelt och du väljer själv om du vill ha fysiska besök på våra mottagningar eller via vårt digitala vårdrum.

NPF-Mentor (Peer-to-peer support) 

 

Smart Psykiatri grundar sig i en djup respekt och förståelse för all den erfarenhet och kompetens som är resultatet av att själv leva med, eller att leva nära någon med psykisk ohälsa. Många som har fått en diagnos berättar att de viktigaste och mest hjälpsamma råden kommit från andra med egen erfarenhet. Denna ovärderliga brukarkompetens tar vi vara på och Smart Psykiatri är först i Sverige med vårt NPF-baserade peer to peer program. Som medlem i SMART Community får du tillgång till ett interaktivt chattforum som modereras av läkare och psykologer. Du matchas mot din egen SMARTa Mentor och då delar med dig av tips och erfarenheter som varit hjälpsamma för dig och som kan hjälpa andra.

Aktuella gruppbehandlingar

 

Smart Psykiatri erbjuder psykologisk behandling i grupp.

Vi startar upp två nya gruppbehandlingar under hösten 2020 i Uppsala. Vi välkomnar alla, oavsett om man har en diagnos eller inte. I nuläget har vi två gruppbehandlingar som du/ni kan anmäla er till. 

 

KBT vid ADHD

Behandlingen riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera. Du får lära dig strategier och färdigheter för att lösa problem, planera och organisera, minska uppskjutande och distraherbarhet. Behandlingen är uppskattad och har visat god effekt inom flera livsområden. Många berättar att de efter avslutad behandling kan hantera sina problem på ett bättre sätt och beskriver en ökad livskvalité. Programmet omfattar 12 sessioner á 2 timmar och kostar 6 500 kr inkl material.

Tillämpad avslappning

Behandlingen riktar sig till dig som har svårt att slappna av och hantera stress, besväras av rastlöshet eller muskelspänningar. Du får lära dig strategier för att bli bättre på att hantera dina utmaningar. Programmet omfattar 12 sessioner á 30 minuter och kostar 2 200 kr. 

För anmälan till någon av våra gruppbehandlingar eller frågor maila till oss på gruppbehandling@smartpsykiatri.se eller ring 0730-63 42 40. Datum och tid är inte satt, men programmen kommer äga rum vardagar under kvällstid eller sen eftermiddag.

Kontakta oss för mer

information eller gör en intresseanmälan på behandling@smartpsykiatri.se

Herrljungagatan 1 
506 30 Borås
0708 60 74 75

Vardagar: 8.30 – 17.00

Nordlinds väg 95

217 73 Malmö

0733 42 72 38

Vardagar: 8.30 – 17.00

Stockholm (huvudkontor) 
info.stockholm@smartpsykiatri.se

Svärdvägen 25 B
182 33 Danderyd
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30 – 17.00
Telefontid: 13.30 – 15.30

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala 
0700 98 23 58

Vardagar: 8.30-17.00

Vardagar: 8.30 – 17.00

Kungsgatan 22
352 33 Växjö
0708 69 65 58

 

SMARTP_T.png