Behandling

Efter en utredning finns det möjlighet att gå kvar hos oss för behandling. Vi har än så länge inte något landstingsavtal för vård och behandling utan du kommer till oss som privatbetalande eller via privatförsäkring. Vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet och följer Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer kring stöd och behandling vid neuropsykiatriska diagnoser. Vi erbjuder bland annat gruppbehandling för vuxna och anhöriga, föräldrastödsprogram, individuell samtalskontakt och läkemedelsbehandling vid ADHD.

ADHD är inte en diagnos som kan behandlas bort men det finns idag stort vetenskapligt stöd för att läkemedel godkända vid ADHD är säkra och har god effekt på kärnsymtomen. Hos oss får du en personlig behandlingskontakt med ett specialistteam med lång erfarenhet av ADHD och olika former av samsjuklighet. All behandling erbjuds utifrån privat behandlingskontakt, för information om priser och upplägg maila oss gärna på info@smartpsykiatri.se