Information till dig som besöker oss

Har du feber, hosta eller andningsbesvär och har varit i ett riskområde, eller har du varit i kontakt med någon som har covid-19?

Då ska du avstå från att besöka oss.

Har du ett bokat besök hos oss ber vi dig kontakta oss per telefon.

1177.se finns information om hur du kontaktar vården vid misstanke om smitta. Du kan också ringa 1177.