Vi bidrar till

ökad kunskap

Smart Psykiatri är aktiva i svensk och internationell psykiatriforskning. Alla patienter och anhöriga erbjuds att delta i våra pågående forskningsprojekt. Tillsammans bidrar vi till ökad kunskap och förståelse för NPF-diagnoser genom hela livet. 

 

Kolla in våra spännande studier:

STIGMA Studien

Med: Anselsm Fuermaier och Lars Öhrmalm

Vi undersöker om man upplever sig negativt särbehandlad till följd av sin psykiatriska diagnos. Vi hoppas att studien bidrar till ökad förståelse och ett bättre bemötande för barn och vuxna med NPF. Även personer utan diagnos deltar som kontroller i studien som du hittar på: https://attention.se/enkatstudie-erfarenheter-och-stigmatisering-vid-npf-psykisk-ohalsa/

Skärmhälsa hos barn och vuxna

Med: Lisa Thorell, Sisela Bergman Nutly och Douglas Sjöwall

Idag har i princip alla ungdomar en egen smartphone, surfplatta eller dator. Samtidigt hör vi att psykisk ohälsa ökar bland unga. Vi undersöker hur vanligt “skärmberoende” är och undersöker konsekvenser av digitalt mediaanvändande. Förhoppningen är att detta leder till nya och bättre insatser för ökad skärmhälsa och psykiskt mående hos både unga och vuxna.

Ung i riskzonen och Wiseteens

Med: STAD Karolinska Institutet

Vi undersöker orsaker och attityder till alkohol och droger bland unga. De unga får dela tankar, upplevelser om sitt eget och andras alkohol- och droganvändande. I nästa steg kommer de att få prova två webbaserade alkohol- och drogförebyggande program. Vi är särskilt intresserade av dem som inte använder alkohol och droger och hoppas att studien bidrar till minskat alkohol- och droganvändande hos unga.

Konsekvenser av distansundervisning under Covid-19 pandemin

Med: Forskargrupper från Spanien, Italien, Tyskland, Irland, Holland, Belgien, UK, Brasilien och Kina under ledning av Lisa Thorell

Vi undersöker hur hemundervisningen påverkar familjer under pågående Coronapandemi. Vi är särskilt intresserade av familjer där någon har NPF och frågorna handlar om vilken typ av stöd man fått eller hade önskat att man fått från skola och samhälle. Genom vårt stora internationella nätverk kommer vi att kunna jämföra skillnader och likheter mellan olika länder och kulturer.

Adhd hos flickor och kvinnor - hormonerna i fokus

Med: Inger Sundström Poromaa, Alkistis Skalkidou och Helena Kopp Kallner

Många flickor och unga kvinnor med adhd utsätter sig för sexuella risker och oplanerade graviditeter är vanligt. Studien belyser riktad rådgivning för sexuell hälsa och preventivmedel på ungdomsmottagningar. Vi vill undersöka om flickor och unga kvinnor med adhd föredrar/tål vissa preventivmedel och hoppas att resultaten bidrar till insatser ökad psykisk och sexuell hälsa hos dem.

Digifysisk neuropsykiatrisk utredning

Med: Mindmore

Vi jämför våra standardiserade utredningar med en digital testplattform för neuropsykologiska tester. Målet är att i en snar framtid kunna erbjuda våra patienter effektiv, modern, och evidensbaserad digital testning.

Våra många forskningsprojekt bedrivs i samarbete med framstående universitet och forskargrupper över hela världen.

 

Samhällsengagemang

Smart Psykiatri drivs av att förbättra bemötande och stöd för barn och vuxna med psykisk ohälsa. Utöver våra forsknings- och utbildningsinsatser är vi en ständigt närvarande röst i samhällsdebatten. Alltid på patienternas sida.

Lotta Borg Skoglund, grundare till Smart Psykiatri har flera förtroendeuppdrag inom viktiga samhällsorganisationer och ser till att NPF-perspektivet alltid tar plats i debatten. Som medlem i Läkemedelsverkets vetenskapliga råd, styrelseledamot i Barnneuropsykiatriska sektionen och ledamot i Riksförbundet Attentions Kunskapsråd håller hon sig ständigt uppdaterad om den senaste forskningen och de aktuella politiska besluten som berör våra patientgrupper. 

Lotta är en ofta anlitad föreläsare, opinionsbildare och sakkunnig i press och media.

s%201_edited.jpg
s%25202_edited_edited.jpg

Smart Psykiatri deltar varje 

år på Almedalsveckan

s%204_edited.jpg

Paneldiskussion i Almedalen 2019 om Svensk alkoholpolitik tillsammans med bla. tid socialminister Gabriel Romanus, socialutskottets Acko Ankarberg och

professor Fred Nyberg

s%203_edited.jpg

Paneldebatt med Åsa Magnusson Beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset, Jonas Segersam (KD),  Vivianne Macdisi (S), Lotta Borg Skoglund SMART Psykiatri, Hanna Ljungvall Doktorand, Akademiska sjukhuset, Ing Marie Wieselgren SKR,

Niklas Långström Socialstyrelsen

s%25205_edited_edited.jpg

Lotta i samtal med studenter på Uppsala Universitets kurs om NPF och beroende, Campus Gotland i Visby.