Handledning inom NPF

Vi erbjuder handledning baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) till olika yrkesgrupper inom skola/elevhälsa, socialtjänst, LSS-verksamhet, habilitering, behandlingshem, gruppboenden, kriminalvård, BUP och vuxenpsykiatri. Handledningsuppdrag kan anpassas utifrån behovet och förkunskaperna hos deltagarna.

Vi arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt med fokus på den aktuella situationen. Alla våra handledare är legitimerade psykologer och följer Sveriges Psykologförbund och Beteendeterapeutiska Föreningens etiska riktlinjer. Kontakta oss gärna via info@smartpsykiatri.se för mer information.