Varför Academic Coach?

Skolan ställer   höga   krav   på   självständighet,   initiativ,   abstrakt tänkande, motivation och igångsättning. Många barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t ex   adhd,   ADD   och   autism),   språkvariationer   (tex dyslexi) har trots begåvning och intelligens stora svårigheter att klara av skolan. 

Föräldrar till barn och unga med NPF och/eller språkvariationer och står inför generella utmaningar i skolan pga pandemin, känner ofta stor frustration vid läxläsning. Barnet verkar inte lyssna eller saknar helt intresse. Läxläsningen kan skapa konflikter i familjen och många upplever att skolan trycker på och vill att man som förälder ska lägga mer tid på att hjälpa sina barn. Trots att man känner att man inte gör annat på sin lediga tid. Utan att det märks eller ger resultat. 

 

I värsta fall vill ditt barn inte ens gå till skolan, eller förnekar att hen har läxor och prov. Som förälder kanske man saknar kunskap och verktyg för hur man ska hantera läxläsning för sitt barn eller ungdom? 

  

Våra coacher arbetar utifrån teoretiska modeller baserad på modern och uppdaterad forskning och evidens och ditt barn får utöver den rena läxhjälpen även stöd att skapa individuell studieteknik inför framtiden. 

  

 Vi heter SMART Psykiatri för att vi vet att så mycket av livet kring psykisk hälsa kan organiseras smartare än vad som görs idag. SMART Academic Coach utgår från att öka varje unikt barns motivation och drivkraft att nå sina tydliga och på förhand definierade mål.