Kollegial konsultation

 

Smart Psykiatris nätverk av kliniker och forskare svarar på frågor från personal i hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, skola och elevhälsa. Hit kan du som kollega i hela landet vända dig med frågor om specifika barn/klienter/patienter. Alla svar publiceras anonymiserat i vår kunskapsbank. Maila din fråga till kollega@smartpsykiatri.se

KerstinMalmberg_edited.jpg

Frågor om läkemedelsbehandling för barn

Kerstin Malmberg är överläkare i Barn- och Ungdomspsykiatri och medicine doktor vid Karolinska Institutet. Kerstin har lång erfarenhet av farmakologisk behandling av adhd hos barn och unga. Hon är disputerad inom adhd och är en flitigt anlitad föreläsare på specialistkurser för läkare, psykologer och sjuksköterskor inom BUP, BUMM, elevhälsa och primärvård.

180619LBSStudio_edited.jpg

Frågor om läkemedelsbehandling för vuxna

Lotta Borg Skoglund är överläkare i psykiatri, medicine doktor vid Karolinska Institutet och lektor vid Uppsala Universitet. Lotta är även allmänläkare och har de senaste 15 åren jobbat och forskat inom beroendemedicin och neuropsykiatri. Hon är disputerad inom adhd och läkemedelsbehandling vid samsjuklighet med skadligt bruk och beroende.

20200512_114145348_iOS_edited.jpg

Frågor om utredning vid psykiatrisk samsjuklighet, rekommendationer och psykologisk behandling 

Martina Nelson är legitimerad psykolog, under utbildning till specialist i neuropsykologi. Hon har en bakgrund som psykolog inom vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, psykos- och beroendevård. Martina har under många år arbetat med utredning och psykologisk behandling (individuellt och i grupp) av barn, ungdomar och vuxna. Hon är utbildad i KBT och har vidareutbildning i DBT. Martina har gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska- och personlighetsutredningar.

Maria_Buhler_edited.jpg

Frågor om föräldrastöd och lågaffektivt bemötande i familj och skola

Maria Bühler är leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon har jobbat i många år med riktat stöd till föräldrar som har barn med utmanande och problemskapande beteenden. Maria jobbar utifrån lågaffektivt förhållningssätt i föräldrastöd, med bas i kunskapen om hur olika sårbarheter påverkar barnets fungerande. En viktig del i föräldrastödet handlar om hur man som förälder kan anpassa sitt eget beteende för att hjälpa barnet att bättre hantera olika situationer som uppstår i vardagen. 

PIA2_edited.jpg

Frågor om anpassningar i skola, specialpedagogik, intellektuell funktionsnedsättning och särbegåvning

 

Pia Rehn Bergander är Pedagogie Magister med specialpedagogisk inriktning. Hon har bred erfarenhet av utbildningsväsendet i såväl Finland som Sverige via arbete som lärare, lärarhandledare och specialpedagog i skola, på högskola och i kommuner. Pia har också erfarenhet av tvärprofessionellt utredningsarbete vid bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus, och av rollen som sakkunnig rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 

Ellinor Isfors är leg psykolog och sexualupplysare. Hon arbetar på uppdrag av RFSU sedan 10 år och har flera uppdrag gällande sexuell hälsa inom LSS-verksamhet, Kriminalvård och som rådgivare på internet. Hon har även arbetat på BUP, Autismcenter småbarn, UNG Samtalsgrupper och Habiliteringens Kurs- och Kunskapscenter (tidigare Aspergercenter). Ellinor arbetar med kunskapsspridning om personer med IF och frågor som rör sexuell hälsa eller sexualupplysning riktad till personer med olika funktionsnedsättningar, deras föräldrar och/eller personal.

Frågor om utredning och bedömning vid hjärnskada/rehabilitering

Daniel Karlstedt är leg psykolog med en bakgrund från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds Sjukhus. Han har lång erfarenhet av att utreda kognitiva funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada och att jobba med rehabilitering av glömska, koncentrationssvårigheter, och uttröttbarhet. Daniel har särskild kompetens inom demensutredningar, utredningar på smärtpatienter, utredning av långtidssjukskrivna och stor erfarenhet av att jobba på uppdrag av försäkringskassa, företagshälsovård, inom SiS, samt med försäkringsmedicinska bedömningar. 

Agneta%2018%20mars%202017_edited.jpg

Frågor om psykosociala och pedagogiska insatser för barn och ungdomar

Agneta Hellström är beteendevetare och har arbetat under många år med kunskapsspridning och verksamhetsutveckling om barn och ungdomar med adhd. Hon har arbetat inom BUP, barn- och ungdomshabilitering och inom kommunal verksamhet samt på nationell nivå. Hon är grundare av Adhd-center i Stockholm, ett kurs- och kunskapscenter. Hon har ett särskilt intresse för föräldrautbildning och andra psykosociala och pedagogiska insatser och har utarbetat programmet STRATEGI som riktar sig till föräldrar som har barn eller tonåringar med adhd. Hon har författat ett antal skrifter inom området och har haft en rad expertuppdrag för myndigheter och organisationer. Hon driver även utbildningsföretaget Sinus AB som erbjuder kurser, föreläsningar och handledning till professionella.

IMG_3973%20mLIN_edited.jpg

Frågor om graviditet och föräldraskap vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Malin Thorsell är överläkare i gynekologi och förlossning, medicine doktor vid Karolinska Institutet och steg 1 utbildad KBT terapeut. Malin arbetar som förlossningsläkare men är också ansvarig för en samtalsenhet för gravida med psykisk skörhet. Hon har erfarenhet av att möta kvinnor med neuropsykiatriska diagnoser under deras graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse för att ordna så att dess kvinnor får ett anpassat bemötande samt bra start som nybliven förälder.