Mer om neuropsykiatri

Vi vill gärna dela med oss om tips på relevanta webbsidor och litteratur.

 

Neuropsykiatri generellt

Region Stockholms Funktionshinderguide: 

https://www.funktionshindersguiden.se/ 

Riksförbundet Attention 

https://attention.se/ 

Gillbergscenter: 

https://gillbergcentrum.gu.se/ 

KIND: 

https://ki.se/kbh/center-of-neurodevelopmental-disorders-at-karolinska-institutet-kind 

ADHD

Region Uppsalas Infotek: 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Adhdadd/ 

Region Stockholms ADHD-center: 

http://www.habilitering.se/adhd-center 

Leva med ADHD: 

https://www.levamedadhd.se/ 

Hjärnfonden: 

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/adhd/ 

Riksförbundet Attention: 

https://attention.se/ 

 

Autismspektrumstörning

Region Stockholms Autismforum: 

http://habilitering.se/autismforum-0 

Autism- och aspergerförbundet 

https://www.autism.se/ 

Riksförbundet Attention: 

https://www.attention.se/ 

Hjärnfonden: 

https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/ 

 

Intellektuell funktionsnedsättning (Utvecklingsstörning) 

Region Uppsalas Infotek: 

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Utvecklingsstorning1/Vad-ar-utvecklingsstorning/ 

Region Stockholms Habilitering: 

http://habilitering.se/funktionsnedsattningar/intellektuell-funktionsnedsattning-utvecklingsstorning 

FUB: 

http://www.fub.se/ 

 

Råd och tips 

Självhjälp på vägen: 

https://www.sjalvhjalppavagen.se/ 

Riksförbundet Attention: 

https://attention.se/ 

Autism- och aspergerförbundet 

https://www.autism.se/ 

Region Stockholms Funktionshinderguide: 

https://www.funktionshindersguiden.se/ 

Region Uppsalas material om tidig intervention för kommunikation och samspel: 

https://www.regionuppsala.se/tidigintervention