5
May
2021

Vad är skillnaden på ADHD och ADD?

Vad är skillnaden på ADHD och ADD?

Varför pratar vi så mycket om ADHD och så lite om ADD? Har man hjälp av råd för ADHD om man ”bara” har ADD?

Jag får ofta frågan om ”ADHD - från duktig flicka till utbränd kvinna” även är intressant att läsa om man har Add. Ibland kan jag efter en hel föreläsning få frågan varför jag bara pratat om ADHD och inte tagit upp något om ADD.

Jag inser då att jag helt missat att förklara varför vi som utreder och behandlar med adhd inte gör någon skillnad på adhd och ADD. ADHD-diagnosen, precis som andra psykiatriska diagnoser, är i grunden en beskrivning av en mängd olika symtom, beteenden och svårigheter i en människas liv. Det finns inga blodprover, röntgenundersökningar eller tester som entydigt visar om du har adhd eller inte. Vid ADHD har man sårigheter inom två kärnområden: ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet.

För att som barn diagnostiseras med adhd ska man ha minst sex av nio kriterier inom ett eller båda av dessa områden. ADD är adhd utan hyperaktiviet/impulsivitet. Utredningen och behandlingen är densamma. Uppdelningen handlar framförallt om att mer i detalj beskriva hur någons adhd tar sig uttryck för just den personen. Gränserna mellan adhd och ADD har varit flytande under åren och fram till 1980 kallades all till exempel adhd för ADD. ADHD-symtom kan variera mycket hos samma person genom livet och det är vanligt att hyperaktivitet och impulsivitet inte är lika tydligt för omgivningen när vi blir vuxna. Vi ser till exempel sällan vuxna kvinnor klättra på möbler i ett mötesrum eller fysiskt kasta sig över en meningsmotståndare under en hetsig argumentation. Det behöver inte betyda att ADHD-diagnosen vuxit bort eller att vi gått från ADHD till ADD. Hyperaktiviteten kan istället ha ”flyttat in” i kroppen, som en ständigt närvarande rastlöshet och oro.

Så, i grunden är ADHD och ADD samma tillstånd, vi använder samma metoder för att ställa diagnoserna och det är samma behandling och de råd och stöd som är så viktiga vid ADHD kan anpassas till och är lika värdefulla oavsett om du har ADHD eller ADD.