5
July
2021

Vi vill hjälpa fler NPF-familjer genom SMART Academic Coach - 3 juli 2021

Vi vill hjälpa fler NPF-familjer genom SMART Academic Coach - 3 juli 2021

Skolan idag ställer höga krav på självständighet, förmåga att ta initiativ, tänka abstrakt, komma igång och motivera sig till saker. Många barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel adhd, ADD och autism) har trots begåvning och intelligens stora svårigheter att klara av skolan. Att det blir ännu större utmaningar när ännu mer av ansvaret landar på barnen och föräldrarna är inte så svårt att förstå. Här vill vi på Smart kunna hjälpa till. Vi vet att det behövs nu mer än någonsin.

Ganska snart efter att coronapandemin brutit ut vårterminen 2020 märkte jag att allt fler av de barn och unga som gick hos mig för uppföljningar av sin vid det laget rätt välfungerande och välinställda adhd började få problem igen. Jag insåg under våren att mycket av det jag nu gjorde tillsammans med mina ungdomar och deras föräldrar handlade om hur de skulle få ihop det praktiska när skolan gått över till distansundervisning. Den här nya verkligheten ställde helt andra och i vissa fall omöjliga krav på både de unga och deras föräldrar. Det uppstod nya konflikter, nya orosmoment och allt fler situationer som inte gick att reda ut med de gamla strategierna. Det var under den här våren som jag insåg behovet av NPF-anpassad läxhjälp och studiestöd. Jag och Kim Einhorn, som snabbt blev projektledare för det som skulle utvecklas till Smart Academic Coach, började fundera på vilka behov som idag inte fullt ut är uppfyllda för att barn med NPF ska klara skolan.


Vi började med att intervjua barn, ungdomar och föräldrar i familjer där någon (barn eller förälder har NPF) för att förstå vilka situationer som uppstod och varför anpassningar och stöd inte var tillräckliga fullt ut. Föräldrarna till barn och unga med NPF berättade att de ofta känner en stor frustration vid läxläsning. De upplevde inte att deras barn lyssnade på dem eller att barnet helt verkade sakna intresse, engagemang eller förmåga att ta eget ansvar. Läxläsningen skapade konflikter hemma och många familjer upplevde att skolan tryckte på och ville att man skulle lägga ännu mer tid på att hjälpa sina barn. Trots att man knappt gjorde något annat på sin lediga tid. Utan att det märktes eller gav resultat. Det blev väldigt tydligt för oss att föräldrar kände att de saknade kunskap och verktyg för hur de skulle hantera läxläsning och skolarbete för sitt barn eller ungdom med NPF.


Barnen och ungdomarna i sin tur upplevde att det var svårt - för att inte säga omöjligt - att komma igång med läxläsning på egen hand. De berättade att de inte fick ihop planeringen, visste hur lång tid olika saker skulle ta eller var man skulle börja. De unga hade slutat be om hjälp eftersom förklaringarna de fick inte svarade på deras frågor. Allt detta gjorde att de förlorat hoppet om att någonsin hitta sin egen drivkraft, vilket såklart ledde till sjunkande engagemang för skolarbetet. I vissa fall ville barnet inte ens gå till skolan, eller hade hamnat i jobbiga snurror av förnekelse och undanflykter om att de inte hade några läxor eller prov.


När vi drog igång Smart Academic Coach visste vi nog inte fullt ut hur viktigt och uppskattat det skulle bli. Många familjer hade ju redan provat och lagt ut mycket pengar på läxhjälp. Men vad var det som gjorde att vanlig läxhjälp inte fick de resultat man hoppats på och förväntat sig? Det som blev tydligt för oss var att vi måste börja i rätt ände. Och att allt skolarbete och läxhjälp behöver kunna individanpassas till varje barns unika NPF-profil. I vårt arbete utgår vi från kunskap om de unika utmaningar som varje enskilt barn med NPF kämpar med i skolan. Våra Smarta akademiska coacher är blivande psykologer, läkare och logopeder som specialutbildas av oss på Smart Psykiatri. Alla coacher har därför särskild kompetens kring NPF och de olika utmaningar detta kan innebära vid skolarbete och läxläsning. Alla våra coacher arbetar utifrån de teoretiska modeller kring olika NPF diagnoser och som utvecklats ur modern neurovetenskaplig forskning. Med den ingången blir läxhjälpen mycket mer än att nå upp till ett C i spanska eller att höja sig från F till E i matte. Med den kunskap och utbildningen som varje Smart coach har bygger vi tillsammans med ungdomen och familjen upp ett individuellt och flexibelt studiestöd. Utöver läxhjälp bygger vi upp en djupare förståelse och individuell studietekning inför framtiden.


Alla kontakter inom Smart Academic Coach börjar med ett personligt möte mellan barn, föräldrar och deras personliga coach. Tillsammans tar de avstamp i tidigare utredningar och pedagogiska kartläggningar och gör en individuell kartläggning av barnets unika NPF-utmaningar. Den personliga coachen kan också ha en dialog med skolan för att skapa  bästa förutsättningar för lärande, trygghet och ökad trivsel i skolan. Eftersom alla våra coacher är utbildade av, och har regelbunden handledning med Smart Psykiatris specialistläkare och specialistpsykologer blir det lätt att koppla på andra stödinsatser om det kommer fram sådana behov efter hand. Det är till exempel väldigt svårt att lära sig nya saker och fokusera på skolan om man har stora sömnsvårigheter, ångest eller obehandlad depression. Allt detta är ju tyvärr alltför vanligt hos barn och unga med NPF. Digitala lösningar gör det möjligt att mötas online och arbeta effektivt och smart tillsammans.


Vi heter ju Smart Psykiatri för att vi vet att så mycket av livet kring NPF kan organiseras smartare än vad som görs idag. Vi är väldigt stolta över våra smarta barn och ungdomar och det jobb de gör tillsammans med sina smarta coacher. Smart Academic Coach växer och allt fler familjer får nu möjlighet att se hur deras barn och unga växer. Vi jobbar målinriktat mot att se och öka varje unikt barns motivation och drivkrafter. Det är fantastiskt att få se alla dessa unga sätta upp och jobba strategiskt mot sina mål och drömmar i livet.


//Lotta


Kontakta oss för mer information: academiccoach@smartpsykiatri.se