BG1.jpg

Blogg

Adhd i arbetslivet

Uppdaterat: 19 maj 2020

Adhd växer inte bort efter skolan. Trots det saknas kunskap om adhd i arbetslivet. Varför pratar vi så lite om adhd på arbetsmarknaden och vad får det för konsekvenser?Förr ansåg man att adhd var en diagnos hos barn och fokus har därför legat på stöd och anpassningar i skolan. Problem förknippade med adhd kvarstår ofta från barndom till vuxen ålder, från skola till arbetsliv. Men, det talas sällan om adhd och dess konsekvenser på arbetsmarknaden. Kunskapen om adhd i arbetslivet är skrämmande bristfällig och acceptansen för personer med diagnos är låg. Det saknas en djupare förståelse för adhd och hur det tar sig uttryck för personer på arbeten. Problemen är inte alltid synliga för omgivningen. Många kämpar dagligen med att dölja sina svårigheter och sårbara sidor, på bekostnad av en fungerande fritid och familjeliv. Arbetsgivare står ofta utan redskap och verktyg för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa personer med adhd. Inte sällan blir resultatet återkommande psykisk ohälsa och sjukskrivningar.

Att påbörja eller avsluta arbetsuppgifter kan kännas som att bestiga berg för en person med adhd. Att passa tider, lämna in frånvarorapporten, avsluta de sista detaljerna i ett projekt, låta andra prata klart eller vänta på sin tur kan kännas omöjligt. Personer med adhd blir ofta missförstådda och uppfattas av omgivningen som ansvarslös, lat, oengagerad, arrogant eller taktlös. Det handlar inte om ovilja, utan det handlar om genuina utmaningar med att till exempel komma igång, koncentrera sig, planera och organisera. Många med adhd upplever att de blir bemötta med oförstående - eller till och med - ifrågasättande kommentarer; ”Har DU adhd, du som är så strukturerad och ordentlig?”. Folk menar förstås inget illa. Men det här belyser att det finns otillräckligt med kunskap om adhd. Bakom den yttre fasaden döljer sig ofta en enorm inre kamp. Inte sällan bär personen på starka känslor av skuld och skam över alla ofärdiga projekt eller sena ankomster.


Om personer med adhd inte får rätt stöd på arbetsplatsen, kan resultatet tyvärr bli sjukskrivning, utmattning och depression. Ett första steg är att erkänna att adhd finns mitt bland oss och på alla arbetsplatser och nästa steg är ökad kunskap. Det behövs en större medvetenhet, förståelse och acceptans för neuropsykiatriska funktionsvariationer på arbetsmarknaden.


2329 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla