Remissmallar

För att kunna komma till oss behövs en remiss. Remissen kan komma ifrån din behandlande läkare i primärvården, din företagsläkare, specialistläkare eller annan vårdkontakt som du har. Men du kan också själv söka till oss genom att skicka en så kallad egenremiss till oss (gäller tyvärr inte om du bor i Region Stockholm, Sörmland, Dalarna, Värmland eller Västerbotten).