Smart Academy

 

Smart Psykiatri vill att kunskap och forskning om psykologi och psykiatri ska vara tillgänglig för alla. Våra kurser, föreläsningar, workshops och utbildningar riktar sig till personal inom vård, omsorg, skola, socialtjänst, brukarföreningar, idrottsföreningar, näringsliv och privatpersoner. Vi anordnar även specialistkurser för psykologer, läkare och sjuksköterskor.

Kontakta oss för mer

information och anmälan på academy@smartpsykiatri.se

Smart Academy är vår digitala och interaktiva kunskapsbank för utbildning, forskning och kunskapsspridning inom psykologi och psykiatri, dygnet runt och oberoende av plats. 

Via Smart Academy får du tillgång till kurser, föreläsningar och utbildningar. Vi kan snabbt och kostnadseffektivt skräddarsy ett upplägg som passar dig, din arbetsgrupp eller ditt företag. Du som patient får via Smart Academy  stöd efter din utredning, tips och rekommendationer om behandling. De flesta av våra kurser är digitala. Både anmälan och kursstart sker löpande. 

NPF och beroende

- Specialistkurs för psykologer  

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som vill fördjupa sig i klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi och beroendepsykologi. Kursen ges över två månader och omfattar fem heldagar av seminarier och ett examinationstillfälle.

Du får fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i neuropsykiatrisk diagnostik, bedömning vid riskbruk/beroendetillstånd och psykosocial belastning.

Kostnad 22000:- ex moms.

NPF och beroende

- Kurs för icke psykologer

En web-baserad kurs som vänder sig till dig inom vård och omsorg som vill fördjupa dig i neuropsykiatriska diagnoser vid samtidigt beroendetillstånd. Kursen omfattar teoretiska och praktiska kunskaper i neuropsykiatrisk diagnostisk, bedömning vid riskbruk och bemötande. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 19000:- ex moms.

adhd_hos_flickor.jpg

Adhd hos flickor och kvinnor 

- En kurs för alla 

En web-baserad kurs för alla med behov av att lära sig mer om adhd hos flickor och kvinnor. I kursens moduler varvas föreläsningar av kursledarna Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson och samtal med experterna Helena Kopp Kallner Gynekolog, Pia Rehn Bergander Specialpedagog och Petra Krantz Lindgren Beteendevetare. Kursen avslutas med kunskapstest och kursintyg. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 1200:- ex moms.

adhd_hos_flickor.jpg

Om adhd/ADD - för vuxna

En web-baserad kurs som vänder sig till dig som har eller precis fått diagnos. Du får lära dig mer om adhd och får konkreta tips och råd för att få vardagen att fungera bättre. I kursens moduler varvas föreläsningar av Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson, Åsa Persson och Ulrike Braun. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 2500:- ex moms.

adhd_hos_flickor.jpg

Om adhd/ADD - barn och föräldrar

En web-baserad kurs som vänder sig till dig som är ung och/eller föräldrar till barn med diagnos. Vi rekommenderar att ni deltar i kursen tillsammans. Ni får lära er mer om adhd och får konkreta tips och råd för att få vardagen att fungera bättre. Kursen vänder sig även till dig som arbetar med barn som har adhd/ADD. I kursens moduler varvas föreläsningar av Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson, Åsa Persson och Ulrike Braun. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 2500:- ex moms.

Kommande kurser

Sömnakuten

- Att hjälpa patienter med sömnproblem

En web-baserad kurs som vänder sig till alla som möter personer med sömnproblem. Du får kunskap om orsaker till sömnproblem och konkreta evidensbaserade råd utifrån ett KBT-perspektiv. Du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 2500:- ex moms.

Kvinnohälsa - om PMS och PMDS

En web-baserad kurs som vänder sig till dig som har PMS eller PMDS och dina anhöriga. Du får kunskap om orsaker, vanliga problem och aktuell forskning inom området. Du får konkreta tips och råd för att må bättre när livet blir svårt. Du får en grundlig genomgång av KBT vid PMS. Kursen utgår från boken ”PMS! Få hjälp med KBT” av Ulrike Braun och Susanna Johansson. Du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 2000:- ex moms.

NPF och beroende

- Specialistkurs för läkare

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper i utredning, behandling och bemötandet av patienter med neuropsykiatriska tillstånd och vanligt förekommande samsjuklighet. Du får kunskap om det stöd- och behandlingsprogram som rekommenderas vid adhd hos barn och vuxna samt evidensbaserade insatser vid autism och IF.

NPF

- Specialistkurs för sjuksköterskor

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i bemötande och behandling av patienter med NPF i samband med utredning och diagnos. Särskilt stor vikt ligger på sjuksköterskans roll i ett stöd- och behandlingsprogram och vanlig samsjuklighet i alla åldersgrupper.

Kontakta oss för mer

information och anmälan på academy@smartpsykiatri.se

 
 

Föreläsningar

Vi skräddarsyr alla våra föreläsningar och kurser så att de ska matcha era behov.

Våra föreläsare

Lotta Borg Skoglund


Lotta Borg Skoglund är överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri vid Smart Psykiatri. Hon är lektor vid Uppsala universitetet och forskare på Karolinska institutet och skrev 2015 sin doktorsavhandling om adhd och samtidigt skadligt bruk och beroende: Lotta är en flitigt anlitad föreläsare, opinionsbildare och samhällsdebattör.

Ulrike Braun

Ulrike Braun är legitimerad psykolog/STP-psykolog vid Smart Psykiatri. Ulrike specialiserar sig inom neuropsykologi och arbetar med barn, ungdomar och vuxna med adhd och autism. Hon är en van och mycket uppskattad föreläsare. Hon har skrivit en bok om PMS/PMDS och föreläser även flitigt inom detta område.

Martina Nelson


Martina Nelson är legitimerad psykolog/STP-psykolog vid Smart Psykiatri. Martina arbetar med psykoterapi och utredning. Hon specialiserar sig inom neuropsykologi och arbetar med barn, ungdomar och vuxna med adhd, autism och psykisk ohälsa. Hon är en van och uppskattad föreläsare för patienter, anhöriga, vårdpersonal, allmänheten och företag. 

Åsa Persson

Åsa Persson är legitimerad psykolog vid Smart Psykiatri. Hon arbetar med både utredning och psykologisk behandling av vuxna och unga vuxna med adhd, autism och psykisk ohälsa. Åsa har ett stort intresse för att främja (psykisk) hälsa och driver podden Psykologsnack – en podd om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa. Hon är en uppskattad föreläsare inom dessa områden. 

Våra föreläsningar

Hemmasittaren

- NPF, föräldraskap och skoltiden

Föreläsningen fokuserar på aktuell forskning om NPF och rekommendationer kring anpassad pedagogik med målet att minska antalet barn som inte finner sig tillrätta i skolan och blir så kallade “hemmasittare”.

NPF i arbetslivet

- Hur vi lyfter styrkor med rätt anpassningar

Föreläsningen vänder sig till alla som i sitt yrke möter personer med adhd och/eller autism. Du som arbetsgivare eller kollega får handgripliga råd om hur du på bästa sätt kan få personer med adhd och/eller autism att växa och trivas på arbetsplatsen.

Samsjuklighet

– NPF och beroende 

En föreläsning om samsjuklighet, utredning och behandling av NPF och skadligt bruk eller beroende hos unga och vuxna. Du får kunskap om risk- och skyddsfaktorer, evidensbaserad utredning och rekommenderade behandlingsinsatser.

Alkohol i en åldrande befolkning 

- Ett tabubelagt område

En föreläsning om problemet med en växande alkoholkonsumtion bland äldre och om hur hjärnan och kroppen påverkas av alkohol hos en åldrande människa. Rekommenderade behandlingsinsatser presenteras och diskuteras.

NPF i en åldrande befolkning

– Ett förbisett fenomen 

En kurs om hur en livslång neuropsykiatrisk sårbarhet kan ta sig uttryck i en åldrande befolkning och om vikten av bemötande och insatser hos äldre. 

Hjärnans belöningssystem

– Njutning till varje pris 

Föreläsningen går igenom utmaningarna med en modern värld av i princip obegränsad tillgång till kalorier, dataspel och sociala medier. Vi går igenom hur belöningssystemet är inblandat vid adhd, psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende.

Missbruk, riskbruk eller beroende?

- Vad händer i hjärnan?  

Föreläsningen går igenom hur hjärnan påverkas av olika substanser och hur individuella risk- och skyddsfaktorer, stress eller psykisk ohälsa påverkar risken för att drabbas av skadligt bruk och beroende

Läkemedelsbehandling vid adhd

- För vuxna och barn

Föreläsningen presenterar behandlingsupplägg utifrån aktuell forskning och riktlinjer. Vi går igenom olika preparat utifrån insättning, uppföljning, effekt och eventuella biverkningar. Du får handfasta råd och tips med särskilt fokus på samsjuklighet med annan psykisk ohälsa och beroendesjukdom.

Skärmhälsa för unga

- Vad händer i hjärnan?

Unga växer upp omgivna av oändliga möjligheter till omedelbar belöning och förströelse av allt från snabbmat, godis till datorskärmar och spel. Hur ska man tänka som förälder - är det skärmförbud eller självkontroll som gäller? Föreläsningen ger föräldrar, pedagoger och stödpersonal kunskap och redskap för att stötta unga till en god och hållbar skärmhälsa.

Kontakta oss för mer

information och anmälan på academy@smartpsykiatri.se

Handledning

och utveckling

 

Smart Psykiatri erbjuder handledning och rådgivning till såväl kommunal och regional verksamhet som privat, förenings- och näringsliv. Våra läkare och psykologer har lång erfarenhet av handledning och rådgivning inom skola, socialtjänst, habilitering, kriminalvård, ungdomsmottagningar, SiS-institutioner, primärvård, BVC/MVC, geriatrik och äldreomsorg. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar era önskemål.

Kontakta oss för mer

information och bokning på academy@smartpsykiatri.se

Stockholm (huvudkontor) 
info.stockholm@smartpsykiatri.se

Svärdvägen 25 B
182 33 Danderyd
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30 – 17.00
Telefontid: 13.30 – 15.30

Vardagar: 8.30 – 17.00

Kungsgatan 22
352 33 Växjö
0708 69 65 58

 

Herrljungagatan 1 
506 30 Borås
0708 60 74 75

Vardagar: 8.30 – 17.00

Telefontid: 9.00 – 11.00

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala 
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30-17.00

Nordlinds väg 95

217 73 Malmö

0733 42 72 38

Vardagar: 8.30 – 17.00

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177.

SMARTP_T.png