Utbildning och föreläsning inom NPF

Vår samlade kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger oss stora möjligheter att skräddarsy utbildningar, workshops eller föreläsningar beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål. Vi föreläser för personal inom skola/elevhälsa, socialtjänst, LSS-verksamhet, habilitering, behandlingshem, gruppboenden, kriminalvård, BUP och vuxenpsykiatri. Vi erbjuder även föreläsningsserier riktade till anhöriga.

Ta kontakt med oss på info@smartpsykiatri.se utifrån ert kompetensutvecklingsbehov och vilken typ av föreläsning ni önskar.