Våra medarbetare

Hos oss är alla medarbetare unika och viktiga för att vi ska kunna utföra våra uppdrag.

Våra läkare, psykologer och sjuksköterskor har bred erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Flera av våra medarbetare har, utöver lång erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete, även kompetens från annan specialistpsykiatri.

Flera av våra medarbetare är aktivt knutna till universitet och högskolor runt om i landet. Genom forskning, utbildning, kurser och deltagande i nationella och internationella konferenser och yrkesnätverk håller vi oss ständigt uppdaterade om den senaste forskningen om neuropsykiatri.

Lediga tjänster

Vi söker:

  • Psykologer och läkare till våra mottagningar i Borås och Växjö.

Har vi ingen tjänst ledig som passar din bostadsort? Hör av dig ändå, vi letar alltid efter kompetent personal. Skicka din intresseanmälan till info@smartpsykiatri.se

 

 

.

Vem är det som startade SMART Psykiatri?

 

SMART Psykiatri grundades i maj 2018 av Lotta Borg Skoglund och Martin Hammarström.

 

Lotta Borg Skoglund

Medicinskt ledningsansvarig

Lotta är läkare och specialist i psykiatri och allmänmedicin. Hon har lång klinisk erfarenhet av komplex neuropsykiatrisk utredning och behandling. Lotta delar sin tid mellan SMART Psykiatri och Karolinska Institutet där hon är verksam som forskare.

Martin Hammarström

CEO/VD

Martin är ekonom med flera års erfarenheter av att leda och driva vårdföretag samt av offentlig upphandling.

Miia Ekholm

VERKSAMHETSCHEF  & psykologisk ledningsansvarig

Miia är psykolog och specialistutbildad inom neuropsykologi. Hon har främst arbetat med barn och ungdomar men har ett starkt intresse för neuropsykiatri utifrån ett livstidsperspektiv. Miia är en van föreläsare och handledare.  

Karin Jensen

coo/operativ chef

Karin är specialist-utbildad sjuksköterska med erfarenheter av ledarskap och verksamhetsutveckling inom flera olika områden. Hon har bland annat varit verksamhetschef. Hon har också erfarenheter av att arbeta med privacy (GDPR) och informationssäkerhet.  

Sara Sikström

mottagningschef mörby

Text kommer snart.  

Sonja Khodadad Zadeh

mottagningschef uppsala

Sonja är psykolog med flera års klinisk erfarenhet av komplex neuropsykiatrisk utredning och terapeutiskt behandling hos barn och ungdomar.

Åsa Hagen

mottagningschef borås

Text kommer snart.