Våra tjänster

Beroende på var i landet du bor finns det olika bestämmelser kring hur du söker till oss. Vissa landsting och regioner har krav på remiss från specialistpsykiatri och andra accepterar egenremiss för både barn och vuxna. Kontakta oss via mail på info@smartpsykiatri.se så hjälper vi dig vidare med info om vad som gäller där du är folkbokförd.

Neuropsykiatriska utredning

Vi genomför breda och flexibla neuropsykiatriska/utvecklingsneurologiska utredningar utifrån varje individs unika problembeskrivning och behov. Resultatet av utredning förklarar och sätter ord på de svårigheter som vissa barn och vuxna upplever i sin vardag

Behandling

Efter en utredning finns det möjlighet att gå kvar hos oss för behandling. Vi har än så länge inte något landstingsavtal för vård och behandling utan du kommer till oss som privatbetalande eller via privatförsäkring. Vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet och följer Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets rekommendationer kring stöd och behandling vid neuropsykiatriska diagnoser. Vi erbjuder bland annat gruppbehandling för vuxna och anhöriga, föräldrastödsprogram, individuell samtalskontakt och läkemedelsbehandling vid ADHD.

Handledning

Vi erbjuder handledning baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) till olika yrkesgrupper inom skola/elevhälsa, socialtjänst, LSS-verksamhet, habilitering, behandlingshem, gruppboenden, kriminalvård, BUP och vuxenpsykiatri. Handledningsuppdrag kan anpassas utifrån behovet och förkunskaperna hos deltagarna.

Utbildning och föreläsning

Vår samlade kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger oss stora möjligheter att skräddarsy utbildningar, workshops eller föreläsningar beroende på uppdragsgivarens behov och önskemål. Vi föreläser för personal inom skola/elevhälsa, socialtjänst, LSS-verksamhet, habilitering, behandlingshem, gruppboenden, kriminalvård, BUP och vuxenpsykiatri. Vi erbjuder även föreläsningsserier riktade till anhöriga.