Vill du ha ett svar?

 

Hur går en utredning till?

Det är ett samarbetsprojekt där ditt utredningsteam tillsammans med dig och dina anhöriga lägger pussel med information om dig från födseln fram till idag. Resultatet blir bättre ju fler bitar vi kan samla in. Du träffar både läkare och psykolog.

Vad händer innan utredningen?

Vi ser till att du får all information du behöver i god tid. Vi ger dig tider för alla möten, frågeformulär att fylla i och ser till att du vet vilken information du ska samla in innan utredningen kan börja. 

Vad händer under utredningen?

Du får först träffa din psykolog eller läkare för ett samtal kring olika områden i livet. Vid barnutredningar är det viktigt att barnet själv får komma till tals, och ni kommer träffa psykologen både tillsammans och enskilt. Psykologiska tester kartlägger individuella styrkor och utmaningar och under läkarbesöket fokuserar vi på din psykiska och kroppsliga hälsa genom livet. För att få en så nyanserad beskrivningar av dig som möjligt intervjuar vi även anhöriga och skolpersonal.

Hur avslutas utredningen?

På din återgivning beskriver utredningsteamet hur de tänkt, och vilka slutsatser de kommit fram till. Du får rekommendationer för stöd och insatser framåt och ett skriftligt utlåtande. Tillsammans gör vi en plan för tiden efter din utredning.

Lotta_testimonial.png

Varför ska man utredas?

Lotta Borg Skoglund, Medicinskt Ledningsansvarig Läkare och grundare

- Det är en bra och vanlig fråga. En utredning beskriver hur just dina eller ditt barns styrkor och svårigheter i vardagen. Tillsammans skapar vi en livslinje för att förstå och förklara just din situation. En väl genomförd utredning leder till ökad självkännedom och acceptans. Med våra skräddarsydda rekommendationer får du nya, mer hållbara strategier. Oavsett om du fått en diagnos eller inte.