Vill du ha ett svar?

En utredning ger dig ökad förståelse för dina styrkor och sårbara sidor. Du lär dig möta utmaningar på nya sätt, i en bättre fungerande vardag. Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar just dig.

 

Vilka tillstånd kan Smart Psykiatri hjälpa mig med?

Vi utreder adhd, autism och intellektuella variationer, men även andra tillstånd som till exempel ångest, depression, ätstörning, social fobi och tvångssyndrom. Vi skräddarsyr en utredning utifrån din frågeställning.

Varför ska man utredas?

Lotta Borg Skoglund, Medicinskt Ledningsansvarig Läkare och grundare

- Det är en bra och vanlig fråga. En utredning beskriver hur just dina eller ditt barns styrkor och svårigheter i vardagen. Tillsammans skapar vi en livslinje för att förstå och förklara just din situation. En väl genomförd utredning leder till ökad självkännedom och acceptans. Med våra skräddarsydda rekommendationer får du nya, mer hållbara strategier. Oavsett om du fått en diagnos eller inte.

Hur går en utredning till?

- Det är ett samarbetsprojekt där ditt utredningsteamet tillsammans med dig och dina anhöriga lägger pussel med information om dig från födseln fram till idag. Resultatet blir bättre ju fler bitar vi kan samla in.

 

Vad händer innan utredningen?

- Vi ser till att du får all information du behöver i god tid. Vi ger dig tider för alla möten, frågeformulär att fylla i och ser till att du vet vilken information du ska samla in innan utredningen kan börja. 

Vad händer under utredningen?

- Du får först träffa din psykolog eller läkare för ett samtal kring olika områden i livet. Vid barnutredningar är det viktigt att barnet själv får komma till tals, och ni kommer träffa psykologen både tillsammans och enskilt. Psykologiska tester kartlägger individuella styrkor och utmaningar och under läkarbesöket fokuserar vi på din psykiska och kroppsliga hälsa genom livet. För att få en så nyanserad beskrivningar av dig som möjligt intervjuar vi även anhöriga och skolpersonal.

 

Hur avslutas utredningen?

- På din återgivning beskriver utredningsteamet hur de tänkt, och vilka slutsatser de kommit fram till. Du får rekommendationer för stöd och insatser framåt och ett skriftligt utlåtande. Tillsammans gör vi en plan för tiden efter din utredning.

Vad händer efter utredningen?

Läs mer om vad som händer efter en utredning

Herrljungagatan 1 
506 30 Borås
0708 60 74 75

Vardagar: 8.30 – 17.00

Telefontid: 9.00 – 11.00

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177

Nordlinds väg 95

217 73 Malmö

0733 42 72 38

Vardagar: 8.30 – 17.00

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177

Stockholm (huvudkontor) 
info.stockholm@smartpsykiatri.se

Svärdvägen 25 B
182 33 Danderyd
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30 – 17.00
Telefontid: 13.30 – 15.30

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala 
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30-17.00

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177

Vardagar: 8.30 – 17.00

Kungsgatan 22
352 33 Växjö
0708 69 65 58

 

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177

SMARTP_T.png