Privacy

Till dig som funderar på att söka vård hos SMART Psykiatri eller redan är patient hos oss.

Inom SMART Psykiatris används digitala tjänster för att vi ska kunna administrera vår verksamhet och som stöd i utredning och behandling. Vi journalför all kontakt som du har med oss enligt lag. Som en del av detta samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som till exempel ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din hälsa. Det är viktigt för oss att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vårt ansvar

Vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska utföra uppgifter enligt avtal och lag. Personuppgiftsansvarig för våra verksamheter är SMART Psykiatri i Sverige AB (org 559158-0393).

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut registerutdrag för vissa av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. För att göra dina rättigheter gällande kontakta oss på info@smartpsykiatri.se. Vi försöker alltid hjälpa dig i dessa frågor. Du kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.  

Din integritet ska alltid skyddas och vi är måna om att erbjuda en så god vård som möjligt. Vissa personuppgifter om dig kommer vi därför att dela med dem som behöver känna till dessa uppgifter inom vår organisation. Det kan handla om personuppgifter som vi behandlar för att kunna administrera din vård. Vi förbättrar kontinuerligt våra rutiner och riktlinjer för att skydda våra system mot dataintrång, oavsiktlig förlust eller förstörelse. Vi hanterar känsliga personuppgifter enligt de lagar och föreskrifter som finns.

Vad händer när du avslutat din vårdkontakt med oss?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Det finns uppgifter som vi enligt lag är skyldig att spara under längre tid än så som till exempel din journal eller viss administrativ information som fakturaunderlag. Det arkiveras och lagras efter att din vårdkontakt med oss är avslutad.

Vill du veta mer? Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@smartpsykiatri.se