page css

Psykiatri 2.0

Kom som du är

SMART Psykiatri grundar sig i en djup respekt för den erfarenhet och kompetens som kommer av att själv leva med, eller leva nära någon med NPF.  Du ska känna dig trygg, sedd och respekterad för den du är – i varje möte och med all vår personal.

Vi är tillgängliga

SMART Psykiatri har öppet på dagtid, men vi vet att dina svårigheter inte tar helg eller respekterar dygnets gång. Därför kommer du inom kort, som medlem i SMART Community kunna ta kontakt med din läkare, psykolog eller behandlare direkt i din mobil. Vid akuta problem ska du alltid vända dig till en psykiatrisk akutmottagning där du bor.

Lotta

Psykiatri 2.0

Vår värdegrund

Vi heter SMART Psykiatri för att vi vet att psykiatri behöver organiseras mycket smartare än idag. Alla har rätt till god psykisk hälsa och att få vara sitt bästa jag. Vi jobbar flexibelt och patientcentrerat tillsammans med dig som vill ha mer inflytande och ta mer ansvar för din vård. Vi vet att man i perioder kan behöva mer stöd för att klara livets påfrestningar, men också att man, med rätt anpassningar och stigande självkänsla ofta klarar så mycket mer än vad man kanske vågar tro. Vi vill ta tillvara på din kompetens och vi ser kraften i varje människa. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för hållbar psykisk hälsa.

Våra anställda

Vi är 30 anställda läkare, psykologer, sjuksköterskor och administrativ personal som gör vårt bästa för att du ska få den vård du behöver.

Våra kontor

SMART Psykiatri har mottagningar i Stockholm och i centrala Borås. Vi tar emot patienter från hela Sverige, på plats eller digitalt.

Publikationer

Vi driver och deltar ständigt i forskningen kring NPF och samsjuklighet, med ett speciellt fokus på flickor och kvinnor med ADHD genom livet.

Böcker

En viktig del i vårt arbete är att göra kunskap om NPF tillgänglig för alla genom böcker, blogginlägg och debattartiklar.

Våra medarbetare

Lotta Borg Skoglund
GRUNDARE, Medicinskt ledningsansvarig LÄKARE, DOCENT OCH SPECIALIST I PSYKIATRI OCH ALLMÄNMEDICIN
Martin Hammarström
Grundare och vD
Martina Nelson
Verksamhetschef, vice VD, leg psykolog, SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI
Maria Ottander
Ekonomichef
Jeanette hagman
Mottagningsansvarig Borås, Medicinsk sekreterare
Krister Ulin
Leg sjuksköterska
Carin Selin
leg sjuksköterska
Maria Vervaart
leg sjuksköterska
Victor Björklund
Leg arbetsterapeut, KBT-terapeut
Emmy Sundqvist Anrell
Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog
Kajsa Fridborn
Teamledare, LEG PSYKOLOG
Ingrid Wiborg Nordsletten
KUNDansvarig projektledare SMART academy, leg psykolog
Tarja Nilsson
leg psykolog
Manon Lamartine
Leg psykolog
Johanna Boeryd
Leg psykolog
Malin Sandberg
leg psykolog
Johan Stenberg
leg psykolog
Catarina Harryson
Leg. Psykolog
Matilda Olby
Leg psykolog
Kim Leijen
Leg psykolog
Edla Milton
Leg psykolog
Anna Nordberg
Leg psykolog
Daniel Karlstedt
Leg psykolog
Frida Zetréus Ställvik
leg psykolog
Ellinor Isfors
Leg psykolog
Johan Hedin
leg psykolog
Jovi casic
leg psykolog
Andreas André
leg psykolog
Amanda Hultling
leg psykolog
Asia Mohammed
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Sergej Andreewitch
Leg läkare, specialist i psykiatri
Åse Rolfsdotter
leg läkare, specialist i psykiatri
Gunilla Kassberg
leg läkare, specialist i psykiatri
Stella Marouda
leg läkare, specialist i psykiatri
Vicky Xanthi
leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Egle Tilvikaite
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Gabriella Hosszu
leg läkare, specialist i psykiatri
Lina Lindfors
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Per Skoglund
Leg läkare, specialist i internmedicin och akutsjukvård
Linnea Aldehag
Medicinsk sekreterare
Cecilia Carrick
Vårdadministratör
Therese Stål
Medicinsk sekreterare
Agneta Björck
Föreläsare smart academy, leg sjuksköterska
Jobba med oss

Våra böcker

Adhd på jobbet - om forskning, hjärnan och strategier

Författare
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Utgivningsår
2022

Den här boken ger fördjupad förståelse och ökad kunskap om hur adhd kan yttra sig i vuxen ålder i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. Med rätt kunskap och anpassning behöver adhd inte vara ett hinder i yrkeslivet - med rätt strategier kan du både må och fungera bra, samtidigt som du nå din fulla potential. Det handlar om anpassningar som är bra för alla, men som är särskilt viktiga för dig som har en diagnos. Boken riktar sig till dig som själva har adhd men även till arbetsgivare, chefer, ledare eller personal inom HR som vill förbättra möjligheterna för medarbetare med adhd så att alla på jobbet kan fungera och utvecklas i en hållbar arbetsmiljö.

ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna

Författare
Lotta Borg Skoglund
Utgivningsår
2020

ADHD kan ta sig väldigt olika uttryck hos olika personer. Dessutom kan både könsrollsförväntnignar och biologiska könsskillnader påverka risken att drabbas av psykisk ohälsa. Detta gäller i allra högsta grad även för NPF och den här boken ger ökad kunskap om hur ADHD kan ta sig uttryck hos flickor och kvinnor. Boken ADHD - från duktig flicka till utbränd kvinna tar avstamp i att flickor och kvinnor diagnostiseras mer sällan och senare än pojkar och män - och vilka konsekvenser det får. I boken beskrivs patientberättelser i en ram av forskning och klinisk erfarenhet.

Svart bälte i föräldraskap - att lösa vardagen i NPF-familjer

Författare
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Utgivningsår
2021

Den här boken är ett uppslagsverk och en kunskapsbank över de diagnoser och utmaningar som möter NPF-familjer. Den riktar sig till alla familjer, personal inom skola, vård och socialtjänst och till anhöriga som vill förstå mer om hur olika NPF-diagnoser påverkar vardagen. Du får konkreta tips, råd och strategier för att få ihop livspusslet i NPF-familjen och kunskap om hur du hittar rätt i samhällets stödinsatser.

Vem hjälper den som hjälper? - Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

Författare
Martina Nelson
Utgivningsår
2024

Att leva nära någon med psykisk ohälsa kan vara förknippat med oro, smärta och maktlöshet. Är det möjligt att själv må bra om ens förälder, syskon, barn eller partner mår dåligt? Som anhörig är det lätt att ta på sig andras smärta och lägga allt ansvar på sig själv. Men den som är anhörig behöver också få utrymme att hantera sina känslor och reaktioner. Hur ska man veta när har man gjort tillräckligt och när behöver man släppa taget? Ungefär var fjärde svensk lider någon gång i livet av psykisk ohälsa vilket betyder många drabbade anhöriga. I den här boken varvas aktuell forskning med strategier för att minska stress, oro och hantera känslor av skuld och skam. Kom ihåg att du behöver ta hand om dig själv för att orka vara stöd åt någon annan.

Åren går ADHD består - att få diagnos som vuxen och åldras med ADHD

Författare
Lotta Borg Skoglund
Utgivningsår
2023

Den här boken beskriver hur det är att få en ADHD-diagnos och därmed en ny förklaringsmodell mitt i livet. I boken berättar äldre personer hur det varit för dem att få en diagnos som vuxen, och hur det varit att leva ett helt eller halvt liv utan sin diagnos. Åren går, ADHD består fokuserar på de förändringar, både i kroppen och livet, som sker i olika utsträckning för oss alla med årens gång. Och om vikten av att få rätt diagnos - även om det kommer sent i livet. Lotta sätter sina vuxna och äldre patienters berättelser i en ram av den forskning som finns och belyser de områden där vi ännu saknar kunskap. Som läsare får du råd och tips både från experter och egenerfarna.

Lyssnar din tonåring? - Samtal med förändring som mål

Författare
Liria Ortiz, Lotta Borg Skoglund
Utgivningsår
2017

Den här boken vänder sig till föräldrar och anhöriga som oroar sig över att det blivit så svårt att prata med sina växande barn. Det handlar om hur du kan hitta in i samtal med din tonåring under en period som många upplever som stökig och svår. Du får bland annat lära dig sätt att samtala på ett sätt som väcker motivation, utan att skapa motstånd hos den du talar med. I boken lär du dig praktiska metoder, som till exempel att hejda reflexen att tillrättavisa och rätta, och att skapa bättre samtalsklimat som på sikt kan åstadkomma förändringar i positiva riktningar både för dig, ditt barn och resten av familjen.

Beroende i praktiken - Förstå, bemöta och samverka

Författare
Lotta Borg Skoglund, Carina Bång, Lotta Bratt Becker och Ingrid Kristoffersson-Rosin
Utgivningsår
2023

Beroende i praktiken riktar sig till dig som i ditt nuvarande eller blivande yrke möter personer med beroende och deras anhöriga, såsom socionom, boendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog, sjuksköterska eller läkare och ger konkreta redskap för förhållningssätt och bemötande. Du får kunskap om hjärnan och beroendets biologi, kroppslig och psykiatrisk samsjuklighet, hur anhöriga påverkas och hur de kan stöttas. Boken har genomgående från ett holistiskt återhämtningsperspektiv snarare än att behandla beroendet som ett isolerat fenomen.

Livsberättelser om ADHD och autism - Antologi

Författare
Caroline Jonnson
Utgivningsår
2022

I boken Livsberättelser om ADHD och autism får vi följa tretton äldre personer som berättar hur det är att få en neuropsykiatrisk utredning eller diagnos sent i livet. Livsberättelserna följs upp med kunskap och reflektioner från Lotta Borg Skoglund (psykiatriker), Taina Lehtonen (psykolog), Susanne Rolfner Suvanto (sjuksköterska på nationellt kompetenscentrum anhöriga) och Magnus Werner (återhämtningsstödjare) Boken vänder sig till dig med egen eller misstänkt NPF-diagnos, till närstående och till dig som möter äldre med NPF i din yrkesroll.