psykiatri 2.0

Kom som du är

SMART Psykiatri grundar sig i en djup respekt för den erfarenhet och kompetens som kommer av att själv leva med, eller leva nära någon med NPF.  Du ska känna dig trygg, sedd och respekterad för den du är – i varje möte och med all vår personal.

Vi är tillgängliga

SMART Psykiatri har öppet på dagtid, men vi vet att dina svårigheter inte tar helg eller respekterar dygnets gång. Därför kommer du inom kort, som medlem i SMART Community kunna ta kontakt med din läkare, psykolog eller behandlare direkt i din mobil. Vid akuta problem ska du alltid vända dig till en psykiatrisk akutmottagning där du bor.

psykiatri 2.0

Vår värdegrund

Vi heter SMART Psykiatri för att vi vet att psykiatri behöver organiseras mycket smartare än idag. Alla har rätt till god psykisk hälsa och att få vara sitt bästa jag. Vi jobbar flexibelt och patientcentrerat tillsammans med dig som vill ha mer inflytande och ta mer ansvar för din vård. Vi vet att man i perioder kan behöva mer stöd för att klara livets påfrestningar, men också att man, med rätt anpassningar och stigande självkänsla ofta klarar så mycket mer än vad man kanske vågar tro. Vi vill ta tillvara på din kompetens och vi ser kraften i varje människa. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för hållbar psykisk hälsa.

Våra anställda

Vi är 25 anställda läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor och administrativ personal som gör vårt bästa för att du ska få den vård du behöver.

Våra kontor

SMART Psykiatri har mottagningar i Stockholm och i centrala Borås. Vi tar emot patienter från hela Sverige, på plats eller digitalt.

Publikationer

Vi driver och deltar ständigt i forskningen kring NPF och samsjuklighet, med ett speciellt fokus på flickor och kvinnor med ADHD genom livet.

Böcker

En viktig del i vårt arbete är att göra kunskap om NPF tillgänglig för alla genom böcker, blogginlägg och debattartiklar.

Våra medarbetare

Lotta Borg Skoglund
GRUNDARE, Medicinskt ledningsansvarig LÄKARE, DOCENT OCH SPECIALIST I PSYKIATRI OCH ALLMÄNMEDICIN
Martin Hammarström
Grundare och vD
Martina Nelson
Verksamhetschef, Psykologiskt ledningsansvarig, leg psykolog, SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI
David jamshidi
Leg. sjuksköterska
Maria Ottander
Ekonomichef
Maria Norberg
Kommunikations – och affärsområdesansvarig
Ann Christine Rydberg Klanger
specialistläkare i psykiatri
Marita Leijel Arnell
specialistläkare i psykiatri
Andreas André
leg psykolog, teamledare
Emmy Sundqvist Anrell
leg psykolog
Jessika Grochowska
leg psykolog
Johan Stenberg
leg psykolog
Julia Engström
leg psykolog
KAJSA FRIDBORN
LEG PSYKOLOG
Kim Einhorn
PTP-psykolog
Miya Wallqvist
leg psykolog
Tarja Nilsson
leg psykolog
Åsa Hagen
leg psykolog
Niklas Hedin Svae
leg psykoterapeut
Cecilia Carrick
Vårdadministratör
Pernilla Fey
medicinsk sekreterare
Agneta Björck
smart academy projektledare, leg sjuksköterska
Daniel Leksell
smart academy koordinator, läkarstuderande

Böcker