psykiatri 2.0

Kom som du är

SMART Psykiatri grundar sig i en djup respekt för den erfarenhet och kompetens som kommer av att själv leva med, eller leva nära någon med NPF.  Du ska känna dig trygg, sedd och respekterad för den du är – i varje möte och med all vår personal.

Vi är tillgängliga

SMART Psykiatri har öppet på dagtid, men vi vet att dina svårigheter inte tar helg eller respekterar dygnets gång. Därför kommer du inom kort, som medlem i SMART Community kunna ta kontakt med din läkare, psykolog eller behandlare direkt i din mobil. Vid akuta problem ska du alltid vända dig till en psykiatrisk akutmottagning där du bor.

psykiatri 2.0

Vår värdegrund

Vi heter SMART Psykiatri för att vi vet att psykiatri behöver organiseras mycket smartare än idag. Alla har rätt till god psykisk hälsa och att få vara sitt bästa jag. Vi jobbar flexibelt och patientcentrerat tillsammans med dig som vill ha mer inflytande och ta mer ansvar för din vård. Vi vet att man i perioder kan behöva mer stöd för att klara livets påfrestningar, men också att man, med rätt anpassningar och stigande självkänsla ofta klarar så mycket mer än vad man kanske vågar tro. Vi vill ta tillvara på din kompetens och vi ser kraften i varje människa. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för hållbar psykisk hälsa.

Våra anställda

Vi är 25 anställda läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor och administrativ personal som gör vårt bästa för att du ska få den vård du behöver.

Våra kontor

SMART Psykiatri har mottagningar i Stockholm och i centrala Borås. Vi tar emot patienter från hela Sverige, på plats eller digitalt.

Publikationer

Vi driver och deltar ständigt i forskningen kring NPF och samsjuklighet, med ett speciellt fokus på flickor och kvinnor med ADHD genom livet.

Böcker

En viktig del i vårt arbete är att göra kunskap om NPF tillgänglig för alla genom böcker, blogginlägg och debattartiklar.

Våra medarbetare

Lotta Borg Skoglund
GRUNDARE, Medicinskt ledningsansvarig LÄKARE, DOCENT OCH SPECIALIST I PSYKIATRI OCH ALLMÄNMEDICIN
Martin Hammarström
Grundare och vD
Martina Nelson
Verksamhetschef, vice VD, leg psykolog, SPECIALIST I NEUROPSYKOLOGI
Maria Ottander
Ekonomichef
Daniel Leksell
Projektledare Smart academy, Läkarassistent, Med. kand.
Jeanette hagman
Mottagningsansvarig Borås, Medicinsk sekreterare
Krister Ulin
Psykiatrisjuksköterska
Carin Selin
leg sjuksköterska
Maria Vervaart
leg sjuksköterska
Emmy Sundqvist Anrell
leg psykolog, psykologiskt ledningsansvarig
KAJSA FRIDBORN
LEG PSYKOLOG, teamledare
Ingrid Wiborg Nordsletten
Leg psykolog
Tarja Nilsson
leg psykolog
Manon Lamartine
Leg psykolog
Johanna Boeryd
Leg psykolog
Malin Sandberg
leg psykolog
Johan Stenberg
leg psykolog
Matilda Olby
Leg psykolog
Catarina Harryson
Leg. Psykolog
Kim Leijen
Leg psykolog
Edla Milton
Leg psykolog
Anna Nordberg
Leg psykolog
Daniel Karlstedt
Leg psykolog
Frida Zetréus Ställvik
leg psykolog
Ellinor Isfors
Leg psykolog
Jovi casic
leg psykolog
Johan Hedin
leg psykolog
johannes andersson
leg psykolog
Amanda Hultling
leg psykolog
Sergej Andreewitch
Leg läkare, specialist i psykiatri
Miranda Michanek
Leg läkare, specialist i psykiatri
Åse Rolfsdotter
leg läkare, specialist i psykiatri
Stella Marouda
leg läkare, specialist i psykiatri
Gunilla Kassberg
leg läkare, specialist i psykiatri
Vicky Xanthi
leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Egle Tilvikaite
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Jesus Sanchez Gonzalez
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Lina Lindfors
Leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Per Skoglund
Leg läkare, specialist i internmedicin och akutsjukvård
Cecilia Carrick
Vårdadministratör
Therese Stål
Medicinsk sekreterare, Borås
Agneta Björck
Föreläsare smart academy, leg sjuksköterska

Böcker