SMART Academy

SMART Academy är vår digitala och interaktiva kunskapsbank för utbildning, forskning och kunskapsspridning inom psykologi och psykiatri, dygnet runt och oberoende av plats. 

Via SMART Academy får du tillgång till kurser, föreläsningar och utbildningar. Vi kan snabbt och kostnadseffektivt skräddarsy ett upplägg som passar dig, din arbetsgrupp eller ditt företag. Du som patient får via SMART Academy  stöd efter din utredning, tips och rekommendationer om behandling. De flesta av våra kurser är digitala. Både anmälan och kursstart sker löpande. 

Våra kurser

adhd_hos_flickor.jpg

Adhd hos flickor och kvinnor 

- En kurs för alla

Med anledning av Internationella Flickdagen den 11 oktober 

ger vi 20% rabatt på kursen.

Ange Rabattkod: Flickdagen 20%

En web-baserad kurs för alla med behov av att lära sig mer om adhd hos flickor och kvinnor. I kursens moduler varvas föreläsningar av kursledarna Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson och samtal med experterna Helena Kopp Kallner Gynekolog, Pia Rehn Bergander Specialpedagog och Petra Krantz Lindgren Beteendevetare. Kursen avslutas med kunskapstest och kursintyg. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 1200:- ex moms 

Ange Rabattkod: Flickdagen 20%

Gäller 11-17 oktober 2021

specialistkurs_for_psykologer.jpg
MicrosoftTeams-image.png

NPF och beroende

- Specialistkurs för psykologer  

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som vill fördjupa sig i klinisk vuxenpsykologi, neuropsykologi och beroendepsykologi. Kursen ges över två månader och omfattar fyra heldagar av seminarier och ett examinationstillfälle.

Du får fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i neuropsykiatrisk diagnostik, bedömning vid riskbruk/beroendetillstånd och psykosocial belastning.

Kostnad 23.000:- ex moms.

npf_och_beroende_icke_psykologer.jpg

NPF och beroende

- Kurs för icke psykologer

En web-baserad kurs som vänder sig till dig inom vård och omsorg som vill fördjupa dig i neuropsykiatriska diagnoser vid samtidigt beroendetillstånd. Kursen omfattar teoretiska och praktiska kunskaper i neuropsykiatrisk diagnostisk, bedömning vid riskbruk och bemötande. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 19000:- ex moms.

adhd_hos_flickor.jpg

Om adhd/ADD - för vuxna

En grundläggande web-baserad kurs som vänder sig till dig som har eller precis fått diagnos. Du får lära dig om adhd och får konkreta tips och råd för att få vardagen att fungera bättre. I kursens moduler varvas föreläsningar av Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson, Åsa Persson och Ulrike Braun. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 2500:- ex moms.

adhd_hos_flickor.jpg

Om adhd/ADD - barn och föräldrar

En grundläggande web-baserad kurs som vänder sig till dig som är ung och/eller föräldrar till barn med diagnos. Vi rekommenderar att ni deltar i kursen tillsammans. Ni får lära er om adhd och får konkreta tips och råd för att få vardagen att fungera bättre. I kursens moduler varvas föreläsningar av Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson, Åsa Persson och Ulrike Braun. Kursstart sker löpande och du går kursen i ditt eget tempo. Kostnad 2500:- ex moms.

Kommande kurser

Sömnakuten

- Att hjälpa patienter med sömnproblem

En web-baserad kurs som vänder sig till alla som möter personer med sömnproblem. Du får kunskap om orsaker till sömnproblem och konkreta evidensbaserade råd utifrån ett KBT-perspektiv. Du går kursen i ditt eget tempo.

NPF

- Specialistkurs för sjuksköterskor

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i bemötande och behandling av patienter med NPF i samband med utredning och diagnos. Särskilt stor vikt ligger på sjuksköterskans roll i ett stöd- och behandlingsprogram och vanlig samsjuklighet i alla åldersgrupper.

NPF i arbetslivet

- Hur vi lyfter styrkor med rätt anpassningar

Föreläsningen vänder sig till alla som i sitt yrke möter personer med adhd och/eller autism. Du som arbetsgivare eller kollega får handgripliga råd om hur du på bästa sätt kan få personer med adhd och/eller autism att växa och trivas på arbetsplatsen.

NPF och beroende

- Specialistkurs för läkare

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper i utredning, behandling och bemötandet av patienter med neuropsykiatriska tillstånd och vanligt förekommande samsjuklighet. Du får kunskap om det stöd- och behandlingsprogram som rekommenderas vid adhd hos barn och vuxna samt evidensbaserade insatser vid autism och IF.

Hemmasittaren

- NPF, föräldraskap och skoltiden

Föreläsningen fokuserar på aktuell forskning om NPF och rekommendationer kring anpassad pedagogik med målet att minska antalet barn som inte finner sig tillrätta i skolan och blir så kallade “hemmasittare”.

NPF i en åldrande befolkning

– Ett förbisett fenomen 

En kurs om hur en livslång neuropsykiatrisk sårbarhet kan ta sig uttryck i en åldrande befolkning och om vikten av bemötande och insatser hos äldre. 

Kontakta oss för mer

information och anmälan på academy@smartpsykiatri.se