Vi ser och förstår dig

 

Vi är en modern privat vårdgivare, kunskapsspridare

och en samlande community för psykisk hälsa.

Vi utreder och behandlar neuropsykiatriska och allmänpsykiatriska tillstånd hos barn

och vuxna via avtal och för privatbetalande, via både fysiska och digitala besök. 

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar och deltar i debatten i syfte att medvetandegöra hur NPF påverkar patienter, anhöriga och samhälle.

Vårt arbete styrs av våra patienters erfarenheter och behov. 

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Om problemen gör vardagen svår att hantera och orsakar lidande behöver man stöd och hjälp. Smart Psykiatri erbjuder därför utredning, stöd och behandling och mycket mer.

 

För en del barn och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar deras möjligheter att fungera i vardagen. Då kanske man kan ha en diagnos. 

Alla har en egen, unik funktionskarta, 

vi hjälper dig att hitta din.

Vi alla behöver förstå varför vardagen blir svår. Genom att få rätt förklaring till sina problem kan man förebygga lidande, göra bättre val och anpassa sitt liv - för en förbättrad kroppslig och psykisk hälsa. Våra utredningar kartlägger din unika funktionskarta som du alltid har nytta av, oavsett om den mynnar ut i en diagnos eller inte. 

Vi är en flexibel länk i din vårdkedja

En neuropsykiatrisk utredning är en viktig länk mellan tidigare, pågående och planerade vårdinsatser. På Smart Psykiatri arbetar vi tillsammans med BUP, elevhälsa, vuxenpsykiatri, socialtjänst och kriminalvård i flera regioner. Vi gör utredningar och bedömningar i skolan och på resursskolor och kan göra hela eller delar av utredningen i hemmet när det behövs.

Hur kommer man till oss för utredning?

För närvarande krävs det remiss från specialistpsykiatrin för att komma till oss i de regioner vi har avtal med. I övrigt erbjuder vi givetvis privata utredningar och behandlingar med korta väntetider.

Finns det någon vårdgaranti eller några andra rättigheter för dem som hamnar i långa köer?

Om du upplever att du inte får tillgång till den vård du är i behov av har du alltid rätt att kontakta patientnämnden i din region.

Kan man bekosta en utredning själv om det är lång kö i den region man bor?

Det går bra göra en utredning hos oss som privatbetalande. Om det är möjligt hittar vi lösningar i samarbete med till exempel skolan, arbetsgivaren, socialtjänsten eller försäkringsbolag. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig vidare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev