Vi ser och förstår dig

 

Många barn, ungdomar och även vuxna kan ha svårt att koncentrera sig, sitta stilla och hålla tillbaka impulser i perioder. Till exempel om man går igenom någonting jobbigt, är trött eller stressad. 

För både barn och vuxna kan det handla om kroppsliga tillstånd, ångest, nedstämdhet eller konsekvenser av pågående stress eller tidigare svåra livshändelser.

Om problemen gör vardagen svår att hantera och orsakar lidande behöver man stöd och hjälp. Smart Psykiatri erbjuder därför utredning, stöd och behandling och mycket mer.

 

För en del barn och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar deras möjligheter att fungera i vardagen. Då kanske man kan ha en diagnos. 

Alla har en egen, unik funktionskarta, 

vi hjälper dig att hitta din.

Vi alla behöver förstå varför vardagen blir svår. Genom att få rätt förklaring till sina problem kan man förebygga lidande, göra bättre val och anpassa sitt liv - för en förbättrad kroppslig och psykisk hälsa. Våra utredningar kartlägger din unika funktionskarta som du alltid har nytta av, oavsett om den mynnar ut i en diagnos eller inte. 

Vi är en flexibel länk i din vårdkedja

En neuropsykiatrisk utredning är en viktig länk mellan tidigare, pågående och planerade vårdinsatser. På Smart Psykiatri arbetar vi tillsammans med BUP, elevhälsa, vuxenpsykiatri, socialtjänst och kriminalvård i flera regioner. Vi gör utredningar och bedömningar i skolan och på resursskolor och kan göra hela eller delar av utredningen i hemmet när det behövs.

Hur kommer man till oss för utredning?

För närvarande krävs det remiss från specialistpsykiatrin för att komma till oss (för att få regionfinansierad utredning och behandling). Vi erbjuder givetvis privata utredningar och behandlingar med korta väntetider.

Finns det någon vårdgaranti eller några andra rättigheter för dem som hamnar i långa köer?

Om du upplever att du inte får tillgång till den vård du är i behov av har du alltid rätt att kontakta patientnämnden i din region.

Kan man bekosta en utredning själv om det är lång kö i den region man bor?

Det går bra göra en utredning hos oss som privatbetalande. Om det är möjligt hittar vi lösningar i samarbete med till exempel skolan, arbetsgivaren, socialtjänsten eller försäkringsbolag. Kontakta gärna någon av våra mottagningar eller skriv ett meddelande här så hjälper vi dig vidare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Stockholm (huvudkontor) 
info.stockholm@smartpsykiatri.se

Svärdvägen 25 B
182 33 Danderyd
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30 – 17.00
Telefontid: 13.30 – 15.30

Vardagar: 8.30 – 17.00

Kungsgatan 22
352 33 Växjö
0708 69 65 58

 

Herrljungagatan 1 
506 30 Borås
0708 60 74 75

Vardagar: 8.30 – 17.00

Telefontid: 9.00 – 11.00

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala 
0700 98 27 09

Vardagar: 8.30-17.00

Nordlinds väg 95

217 73 Malmö

0733 42 72 38

Vardagar: 8.30 – 17.00

Vid akuta ärenden hänvisar vi till 1177.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
SMARTP_T.png