Vi ser och förstår dig

 

Vi är en modern privat vårdgivare, kunskapsspridare

och en samlande community för psykisk hälsa.

Vi utreder och behandlar neuropsykiatriska och allmänpsykiatriska tillstånd

hos barn och vuxna via avtal och för privatbetalande,

via fysiska och digitala besök. 

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar och deltar i debatten

i syfte att medvetandegöra hur NPF påverkar patienter, anhöriga och samhälle.

Vårt arbete styrs av våra patienters erfarenheter och behov. 

___________________

Alla har en egen, unik funktionskarta, 

vi hjälper dig att hitta din.

Vi alla behöver förstå varför vardagen blir svår. Genom att få rätt förklaring till sina problem kan man förebygga lidande, göra bättre val och anpassa sitt liv - för en förbättrad kroppslig och psykisk hälsa.

Våra utredningar kartlägger din unika funktionskarta som du alltid har nytta av, oavsett om den mynnar ut i en diagnos eller inte. 

Hur blir man remitterad till oss?

Bor du i någon av följande regioner räcker det med remiss

från skolhälsovård, vårdcentral/husläkare eller annan vårdmottagning:

BLEKINGE - HALLAND - JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - JÖNKÖPING

KALMAR - KRONOBERG - VÄRMLAND - VÄSTERBOTTEN (bara vuxna) - ÖSTERGÖTLAND

Bor du i en region som inte finns med på listan ovan,

krävs en remiss från habilitering, BUP eller vuxenpsykiatrin.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. 

Vi är en flexibel länk i din vårdkedja

En neuropsykiatrisk utredning är en viktig länk mellan tidigare, pågående och planerade vårdinsatser. På Smart Psykiatri arbetar vi tillsammans med BUP, elevhälsa, vuxenpsykiatri, socialtjänst och kriminalvård i flera regioner. Vi gör utredningar och bedömningar i skolan och på resursskolor och kan göra hela eller delar av utredningen i hemmet när det behövs.

Frågor & Svar

Hur kommer jag till er på ett första besök?

Det enklaste och snabbaste sättet är att här på hemsidan skicka in en egen-anmälan för konsultation, behandling eller utredning. Vi ringer upp dig omgående och du får möjlighet att berätta mer i detalj vad du vill ha hjälp med.

Finns det möjlighet till att delbetala en utredning och behandling hos er?

Ja vi erbjuder möjlighet till delbetalning genom vår partner Medical Finance. 

Finns det någon vårdgaranti eller några andra rättigheter för dem som hamnar i långa köer?

Om du upplever att du inte får tillgång till den vård du är i behov av har du alltid rätt att kontakta patientnämnden i din region.

Kan man bekosta en utredning själv om det är lång kö i den region man bor?

Det går bra göra en utredning hos oss som privatbetalande. Om det är möjligt hittar vi lösningar i samarbete med till exempel skolan, arbetsgivaren, socialtjänsten eller försäkringsbolag. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig vidare.