SMART Psykiatri är specialisterna inom neuropsykiatri som utreder, behandlar, utbildar och handleder. 

Hos oss kan du få hjälp av erfarna läkare och psykologer med att göra en neuropsykiatrisk utredning eller för att få behandling.

 

Många barn, ungdomar och vuxna kan periodvis uppleva rastlöshet, ha svårt att koncentrera sig och hålla tillbaka impulser. Detta gäller speciellt om man går igenom något jobbigt eller är trött och stressad. I sådana perioder har man kanske mindre lust att umgås med andra och kan upplevas som oflexibel och egensinnig. Men för en del är problem av den här naturen ständigt närvarande och påverkar möjligheterna att fungera i vardagen. Det kan då tyda på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Hos SMART Psykiatri arbetar läkare och psykologer med lång och bred erfarenhet av NPF. Flera av våra medarbetare har dessutom erfarenheter från annan specialistpsykiatri.

Vi har mottagningar i BoråsStockholm/Mörby, Uppsala, Växjö.

En länk i kedjan

En neuropsykiatrisk utredning är bara en del av en lång kedja i samverkan kring ett barn eller en familj. Det är en viktig länk mellan tidigare/ pågående vård och planering inför mer individualiserade insatser. 

Skräddarsydda utredningar

Det kan vara svårt att under tidsbegränsade möten i en ny miljö sätta ord på, och på ett helt rättvisande sätt, beskriva sitt barns styrkor och svårigheter. Vi kan erbjuda anpassade utredningar där delar görs i den dagliga miljön. 

Uppföljning och behandling

Efter en utredning och diagnos går det att vara kvar hos oss för behandling som privatbetalande. Vi arbetar utifrån rådande evidens och beprövad erfarenhet. 

Kontakta oss, så berättar vi mer!