page css

Litteratur för kunskap, insikt och förståelse

Vi skriver böcker med fokus på hur hjärnan fungerar och hur NPF-diagnoser hos barn och vuxna påverkar alla områden i livet. Böckernas teman spänner över hela livet från de allra yngsta till ålderdomen, och sätter ljuset på könsskillnader, föräldraskap, samsjuklighet, ledarskap och anhöriga. Du får smarta tips, råd och verktyg tillsammans med insikten och förståelsen för hur NPF påverkar just dig, din familj, eller din organisation.

Våra böcker

Adhd på jobbet - om forskning, hjärnan och strategier

Författare
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Utgivningsår
2022

Den här boken ger fördjupad förståelse och ökad kunskap om hur adhd kan yttra sig i vuxen ålder i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. Med rätt kunskap och anpassning behöver adhd inte vara ett hinder i yrkeslivet - med rätt strategier kan du både må och fungera bra, samtidigt som du nå din fulla potential. Det handlar om anpassningar som är bra för alla, men som är särskilt viktiga för dig som har en diagnos. Boken riktar sig till dig som själva har adhd men även till arbetsgivare, chefer, ledare eller personal inom HR som vill förbättra möjligheterna för medarbetare med adhd så att alla på jobbet kan fungera och utvecklas i en hållbar arbetsmiljö.

ADHD - Från duktig flicka till utbränd kvinna

Författare
Lotta Borg Skoglund
Utgivningsår
2020

ADHD kan ta sig väldigt olika uttryck hos olika personer. Dessutom kan både könsrollsförväntnignar och biologiska könsskillnader påverka risken att drabbas av psykisk ohälsa. Detta gäller i allra högsta grad även för NPF och den här boken ger ökad kunskap om hur ADHD kan ta sig uttryck hos flickor och kvinnor. Boken ADHD - från duktig flicka till utbränd kvinna tar avstamp i att flickor och kvinnor diagnostiseras mer sällan och senare än pojkar och män - och vilka konsekvenser det får. I boken beskrivs patientberättelser i en ram av forskning och klinisk erfarenhet.

Svart bälte i föräldraskap - att lösa vardagen i NPF-familjer

Författare
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Utgivningsår
2021

Den här boken är ett uppslagsverk och en kunskapsbank över de diagnoser och utmaningar som möter NPF-familjer. Den riktar sig till alla familjer, personal inom skola, vård och socialtjänst och till anhöriga som vill förstå mer om hur olika NPF-diagnoser påverkar vardagen. Du får konkreta tips, råd och strategier för att få ihop livspusslet i NPF-familjen och kunskap om hur du hittar rätt i samhällets stödinsatser.

Vem hjälper den som hjälper? - Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

Författare
Martina Nelson
Utgivningsår
2024

Att leva nära någon med psykisk ohälsa kan vara förknippat med oro, smärta och maktlöshet. Är det möjligt att själv må bra om ens förälder, syskon, barn eller partner mår dåligt? Som anhörig är det lätt att ta på sig andras smärta och lägga allt ansvar på sig själv. Men den som är anhörig behöver också få utrymme att hantera sina känslor och reaktioner. Hur ska man veta när har man gjort tillräckligt och när behöver man släppa taget? Ungefär var fjärde svensk lider någon gång i livet av psykisk ohälsa vilket betyder många drabbade anhöriga. I den här boken varvas aktuell forskning med strategier för att minska stress, oro och hantera känslor av skuld och skam. Kom ihåg att du behöver ta hand om dig själv för att orka vara stöd åt någon annan.

Åren går ADHD består - att få diagnos som vuxen och åldras med ADHD

Författare
Lotta Borg Skoglund
Utgivningsår
2023

Den här boken beskriver hur det är att få en ADHD-diagnos och därmed en ny förklaringsmodell mitt i livet. I boken berättar äldre personer hur det varit för dem att få en diagnos som vuxen, och hur det varit att leva ett helt eller halvt liv utan sin diagnos. Åren går, ADHD består fokuserar på de förändringar, både i kroppen och livet, som sker i olika utsträckning för oss alla med årens gång. Och om vikten av att få rätt diagnos - även om det kommer sent i livet. Lotta sätter sina vuxna och äldre patienters berättelser i en ram av den forskning som finns och belyser de områden där vi ännu saknar kunskap. Som läsare får du råd och tips både från experter och egenerfarna.

Lyssnar din tonåring? - Samtal med förändring som mål

Författare
Liria Ortiz, Lotta Borg Skoglund
Utgivningsår
2017

Den här boken vänder sig till föräldrar och anhöriga som oroar sig över att det blivit så svårt att prata med sina växande barn. Det handlar om hur du kan hitta in i samtal med din tonåring under en period som många upplever som stökig och svår. Du får bland annat lära dig sätt att samtala på ett sätt som väcker motivation, utan att skapa motstånd hos den du talar med. I boken lär du dig praktiska metoder, som till exempel att hejda reflexen att tillrättavisa och rätta, och att skapa bättre samtalsklimat som på sikt kan åstadkomma förändringar i positiva riktningar både för dig, ditt barn och resten av familjen.

Beroende i praktiken - Förstå, bemöta och samverka

Författare
Lotta Borg Skoglund, Carina Bång, Lotta Bratt Becker och Ingrid Kristoffersson-Rosin
Utgivningsår
2023

Beroende i praktiken riktar sig till dig som i ditt nuvarande eller blivande yrke möter personer med beroende och deras anhöriga, såsom socionom, boendestödjare, anhörigkonsulent, hälsopedagog, psykolog, sjuksköterska eller läkare och ger konkreta redskap för förhållningssätt och bemötande. Du får kunskap om hjärnan och beroendets biologi, kroppslig och psykiatrisk samsjuklighet, hur anhöriga påverkas och hur de kan stöttas. Boken har genomgående från ett holistiskt återhämtningsperspektiv snarare än att behandla beroendet som ett isolerat fenomen.

Livsberättelser om ADHD och autism - Antologi

Författare
Caroline Jonnson
Utgivningsår
2022

I boken Livsberättelser om ADHD och autism får vi följa tretton äldre personer som berättar hur det är att få en neuropsykiatrisk utredning eller diagnos sent i livet. Livsberättelserna följs upp med kunskap och reflektioner från Lotta Borg Skoglund (psykiatriker), Taina Lehtonen (psykolog), Susanne Rolfner Suvanto (sjuksköterska på nationellt kompetenscentrum anhöriga) och Magnus Werner (återhämtningsstödjare) Boken vänder sig till dig med egen eller misstänkt NPF-diagnos, till närstående och till dig som möter äldre med NPF i din yrkesroll.

Lär dig mer om våra vårdtjänster

Har du redan varit igenom en utredning tidigare eller har du noll koll på ämnet? Vi vill kunna hjälpa människor i alla faser av livet, oavsett om du känner att du ännu inte fått rätt hjälp eller aldrig sökt vård tidigare.

Vi erbjuder ett brett utbud av vårdtjänster som alla syftar till att ge en effektiv, individanpassad och trygg vård, särskilt vid NPF-tillstånd. Tjänster vi erbjuder för att uppnå detta är bland annat:

Neuropsykiatrisk utredning
Läkemedelsbehandling
Arbetsterapi
Psykologisk behandling
Kroppslig hälsoundersökning
Grupputbildningar / samtalsgrupper
Utfärdande av intyg (till exempel Transportstyrelsen eller skola)

Lotta
Lotta