page css

Testa en av våra utbildningar

Våra utbildningar tar avstamp i den senaste forskningen om hur hjärnan fungerar. Vi har särskilt fokus på NPF och att alla hjärnor är olika, oavsett vilken diagnos man har. Utbildningarna vänder sig till dig som är nyfiken på, och vill lära dig mer om, NPF i olika sammanhang. Vi är stolta över att arbeta med så många olika organisationer som vill öka sin kompetens kring mångfald och inkludering. Smart Academy har uppdrag och samarbete med privata företag, statliga myndigheter, patientföreningar, intresseorganisationer, privat och offentlig hälso- och sjukvård, skolor, elevhälsa och privatpersoner.

Vi erbjuder utbildningar i form av fysiska eller digitala föreläsningar, workshops eller längre kurser. Alltid enligt ett upplägg som anpassas efter era behov. Vi överenskommer om ni vill ha kurs- och utbildningsmaterial utskickat i förväg, möjlighet att spela in föreläsningar för att använda dem i fler forum, om ni vill att vi kommer ut till er eller om ni hellre vill vara hos oss.

Alla våra utbildningar och föreläsningar bygger på aktuell och grundläggande kunskap kring NPF och utgår från den senaste forskning på området. Vi går igenom utmaningar och problem med målet att väcka nyfikenhet, öka förståelse och erbjuda tydliga verktyg och konkreta strategier för en bättre fungerande vardag. Vi ser till att det alltid finns gott om tid för frågor och diskussion och möjlighet att höra av sig till oss även efter avslutat uppdrag om nya frågor skulle uppstå. Om önskemål finns erbjuder vi alltid ett uppföljande tillfälle i form av utvärdering eller workshop.

“Ögonöppnande”

Snabb återkoppling, snabb recepthantering. Man blir inte borttappad i någon lista någonstans. Tack!

“Proffsigt och utvecklande”

Snabb återkoppling, snabb recepthantering. Man blir inte borttappad i någon lista någonstans. Tack!

“Perfekt anpassat”

Snabb återkoppling, snabb recepthantering. Man blir inte borttappad i någon lista någonstans. Tack!

NPF-utbilda dig

Föreläsning
Alla hjärnor är olika, så påverkar det flickor & kvinnor
Beskrivning
Föreläsningarna vänder sig till dig som arbetar inom vård, skola, omsorg, intresseorganisationer, föreningar och i kommuner och som vill öka din kunskap om NPF.
Bokningsförfrågan
Fyll i dina önskemål i nästa steg så tar vi fram ett upplägg som passar.
Föreläsning
Alla hjärnor är olika, så påverkar det familjen
Beskrivning
Föreläsningarna vänder sig till dig som arbetar inom vård, skola, omsorg, intresseorganisationer, föreningar och i kommuner och som vill öka din kunskap om NPF.
Bokningsförfrågan
Fyll i dina önskemål i nästa steg så tar vi fram ett upplägg som passar.
Föreläsning
Alla hjärnor är olika, så påverkar det er organisation
Beskrivning
Passar organisationer som vill arbeta inkluderande och skapa förutsättningar för ett optimerat team där alla når sin fulla potential.
Bokningsförfrågan
Fyll i dina önskemål i nästa steg så tar vi fram ett upplägg som passar.
Är du osäker på vilken utbildning som passar? Hör av dig till oss så hjälper vi till!

Föreläsare

Överläkare och docent
Lotta Borg Skoglund
Specialist i allmänmedicin & psykiatri

Lotta grundare av SMART Psykiatri och docent vid Uppsala universitet. Hon är överläkare i psykiatri, med en bakgrund inom primärvård och beroendevård och hon har skrivit många uppskattade böcker om bland annat ADHD, beroende och motiverande samtal. Hennes forskning handlar framförallt om ADHD hos flickor och kvinnor med fokus på hormonella faktorer under hela livet, men hon handleder och föreläser även om NPF i familjen och i arbetslivet.

Leg. psykolog
Martina Nelson
Specialiserad i neuropsykiatri

Martina är psykolog och specialist i neuropsykiatri. Hon är verksamhetschef och vice VD på SMART Psykiatri och en uppskattad föreläsare i organisationer och på företag. Martina har tillsammans med Lotta skrivit böckerna Adhd på jobbet och Svart bälte i föräldraskaps. Hennes senaste bok Vem hjälper den som hjälper handlar om vikten av stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Martinas specialområden är NPF i arbetslivet, organisationer och anhöriga. Hon handleder och föreläser för chefer, ledare, HR och medarbetare.

Leg. psykolog
Emmy Sundqvist Anrell

Emmy är psykolog och psykologiskt ledningsansvarig på SMART Psykiatri. Hennes specialområden är kunskap och stöd till NPF-familjer, NPF hos flickor och kvinnor samt tvärprofessionell samverkan.

Leg. psykolog
Ingrid Wiborg Nordsletten

Ingrid är psykolog med särskild inriktning mot barn och unga på SMART Psykiatri. Hennes specialområden är kunskap och stöd till NPF-familjer, NPF hos flickor och kvinnor samt organisationer.