23
March
2022

"Andra vuxna ser dömande på mig och mitt stökiga barn"

"Andra vuxna ser dömande på mig och mitt stökiga barn"

De allra flesta föräldrar har någon gång känt sig oroliga för hur deras barn mår eller har det, inte minst i familjer där ett barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

(NPF).

I senaste numret av tidningen Mama ger Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson sina bästa råd och verktyg.