Om oss

SMART Psykiatri är en högspecialiserad vårdgivare för utredning, behandling, utbildning och handledning av neuropsykiatriska tillstånd. Våra specialistläkare och psykologer har lång erfarenhet och kompetens att genomföra komplexa neuropsykiatriska utredningar.

Vår vision

SMART Psykiatri grundades i maj 2018 av psykiatrikern Lotta Borg Skoglund och VD:n Martin Hammarström med visionen och drivkraften att via evidensbaserad kunskap och stöd ge barn och vuxna med neuropsykiatrisk sårbarhet rätt förutsättningar till god livskvalitet genom en bättre fungerande vardag. 

Våra medarbetare

Hos oss är alla medarbetare unika och viktiga för att vi ska kunna utföra våra uppdrag.
Våra läkare, psykologer och sjuksköterskor har bred erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Flera av våra medarbetare har, utöver lång erfarenhet av neuropsykiatriskt utredningsarbete, även kompetens från annan specialistpsykiatri. Fler av våra medarbetare är aktivt knutna till universitet och högskolor runt om i landet. Genom forskning, utbildning, kurser och deltagande i nationella och internationella konferenser och yrkesnätverk håller vi oss ständigt uppdaterade om den senaste forskningen om neuropsykiatri.

Forskning & samhällsengagemang

Under denna rubrik kommer vi berätta mera om hur vi deltar i forskning och hur vi engagerar oss i samhällsfrågor.