BG1.jpg

Blogg

En anonym läkares tack – för vem som helst kan ha autism och adhd

När jag för några dagar sedan formulerade ett brev till Dagens Medicin som svar på en gästkrönika, hade jag inte en tanke på att brevet skulle spridas. Jag ville markera att jag inte längre tänker låta personer i maktposition uttala sig oemotsagda utifrån ett okunnigt utifrånperspektiv. Jag ville förmedla förstahandsinformation om vad det faktiskt innebär att vara en välfungerande läkare med högst verkliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och jag ville ersätta raljanta termer och generaliseringar med bilden av en människa av kött och blod.Läkares inifrånröster är ännu sällsynta i det publika rummet, vilket kan bero på att fler delar en oro för att stigmatiseras. Fördomarna och stereotyperna är väl etablerade och alla tycks ha en bild av hur de tänker sig att en person med adhd och/eller autism är. Och jag är inte sådan. Jag liknar inte alls det jag själv trodde att det innebar att ha mina diagnoser. Felaktiga föreställningar som gör att även vi läkare kan leva ett helt liv utan att varken vi själva, vår omgivning eller sjukvården fattar några som helst misstankar. Man kan vara som jag och ändå ha de diagnoser jag har. Det är ingen sjukdom. Och det syns inte utanpå.

När jag erbjöds en plattform för att nå ut med min berättelse, kände jag att det var dags att ta upp den offentliga kampen. På kort tid har mitt inlägg fått en spridning och ett mottagande som jag aldrig vågat drömma om. Jag gläds åt varenda en av er som läst, gillat, kommenterat och delat era egna berättelser. Det stöd och det engagemang ni visat, och alla de sätt ni bekräftat att min historia varit viktig även för er gläder mig, samtidigt som det ger mig övertygelsen att arbetet måste fortsätta och att vi ännu har lång väg att gå.

Jag vill med min berättelse förmedla en högst verklig bild av att vara välfungerande läkare med neuropsykiatriska diagnoser. Jag har inte några högfungerande diagnoser. Jag är en högfungerande person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag är högfungerande eftersom jag har kompensatoriska förmågor som gör att jag har klarat mig bra trots mina diagnoser och inte på grund av dem. Jag har superförmågor men också högst relevanta funktionsnedsättningar. Det är inte antingen eller; myntet har två sidor och man kan aldrig välja bara en av dem.

Jag vill berätta om livet före och efter diagnos. Om Livet 1.0 och Livet 2.0. Om att det går att få må bra igen och bli kvitt även långdragen sekundär psykiska ohälsa. Och om vikten av att få rätt förståelse och anpassningar.

Jag vill med min berättelse bidra med igenkänning hos andra i liknande situation. Jag vill så frön hos alla dem som gärna vill förstå, men som kanske har felaktiga föreställningar om vad det innebär att vara en högfungerande person med neuropsykiatriska diagnoser. Jag vill göra det lättare för sjukvården att känna igen och tolka de svårigheter patienter berättar om. Inte minst vill jag bana väg för en ökad kunskap och förståelse för vad det innebär att vara högfungerande och ha autism, för där är det ännu lång väg att gå innan vi har tvättat bort ingrodda fördomar och schabloner, så att den allmänna bilden kan börja närma sig verkligheten. Och för alla er som har både autism och adhd och vet vilka ytterligare utmaningar det innebär, vill jag kämpa för att även era röster ska höras och för att ni ska få fler människor i det offentliga rummet att relatera till. Där har arbetet för att åstadkomma en utbredd och korrekt förståelse ännu knappt börjat.

När vi tvingas jämföra vår egen insida med andras utsida, är det lätt att tro att man är alldeles ensam. Tanken på alla som bär sin mänsklighet i hemlighet samtidigt som man kämpar så oerhört hårt för att passa in, till priset av sekundär psykisk ohälsa, fyller mig med en enorm sorg men också med minst lika stor kämparglöd. Jag vill med min berättelse säga att du är långt ifrån ensam 🤗 Och jag vill inge hopp, genom att förmedla att livet inte måste vara så svårt.

Fortsätt att sprida min historia, så att den får nå ut till ännu fler. Jag kommer med förnyad styrka, glädje och stolthet fortsätta sprida budskapet vidare från mitt håll. Tack! ❤️

// Specialistläkare med adhd och autism

2091 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla