22
February
2022

Artikelserie TEMA ADHD HOS VUXNA Läkartidningen

Artikelserie TEMA ADHD HOS VUXNA Läkartidningen
Att förstå underliggande svårigheter - Temainledning TEMA ADHD HOS VUXNA Läkartidningen

Att möta vuxna personer med ADHD handlar om att förstå de underliggande svårigheterna och anpassa bemötande och vårdplanering efter det.

bild

Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri, institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet; överläkare SMART psykiatri, Stockholm

ADHD har, trots att diagnosen finns beskriven i medicinsk litteratur redan 1775, kommit att bli en kontroversiell diagnos både i vården och i samhällsdebatten. Att vi i dag tack vare omfattande forskning vet att ADHD oftast inte växer bort, utan angår 2–3 procent av den vuxna och åldrande befolkningen, har inte gjort frågan mindre laddad och angelägen.

Modern neurovetenskap har dramatiskt ritat om demografin och vår förståelse för psyki­atri. Den psykiatriska vården ska räcka till för en växande grupp patienter med långvariga behov som kan förändras mycket från barndom till ålderdom.

Vi vet i dag med säkerhet att ett stort antal individer, bara genom att uppfylla de diagnostiska kriterierna för dessa fyra bokstäver: A, D, H, D, utan rätt dia­gnos, stöd och insatser kommer att leva kortare liv med sämre livskvalitet jämfört med personer av samma ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar som inte har diagnosen ADHD.

Läs hela artikelserien på temat ADHD HOS VUXNA, med Lotta Borg Skoglund som gästredaktör för Läkartidningen.