page css

ADHD hos barn: Nivå 2

 En fundersam flicka, i bakgrunden en vuxen kvinna. 

ADHD innebär svårigheter med koncentration och impulskontroll, men verkligheten är ofta mer komplicerad än så. Alla hjärnor är olika, och varje barn är unikt. Med rätt kunskap och verktyg kan du få hjälp att förstå hur just ditt barn fungerar. 

Har mitt barn ADHD?

Resan mot en fungerande vardag för barn med ADHD börjar ofta med den här frågan. De allra flesta föräldrar stöter på utmaningar när det gäller sitt barns koncentration, förmåga att planera och förmåga att fungera sociala interaktioner. Att vara barn innebär ju att utvecklas, ingen är färdig från början! Men för vissa barn och deras familjer kan den här typen av utmaningar vara mer uttalade, då kan det vara en bra idé att fråga sig om ADHD kan vara en del av bilden. För att få ett svar på frågan om ditt barn har ADHD behöver man göra en neuropsykiatrisk utredning. Du kan läsa mer om hur en utredning går till här. Men vägen till beslutet om att påbörja en utredning är ofta lång, så var ska man börja? 

<Förslag att lägga in Call To Action här, typ “Kontakta oss för att få hjälp med ADHD-utredning för ditt barn>

Symptom på ADHD hos barn

Ett bra första steg är ofta att lära sig lite om olika symptom och uttryck som kan tyda på ADHD. ADHD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, och vi förknippar ofta tillståndet med just detta: svårigheter med koncentration och hyperaktivitet. I praktiken påverkar dock ADHD en mängd olika områden av ditt barns liv. Det kan röra sig om allt ifrån svårigheter i skolan, oförmåga att reglera känslor, och utmaningar i sociala situationer. Varje barn med ADHD har sina unika utmaningar, och adhd-symtom tar sig ofta olika uttryck i olika miljöer.

Belöningssystemet hos barn med ADHD

Man vet inte exakt vad orsaken till ADHD-symptom är, men man vet att hjärnans belöningssystem är inblandat på något sätt. Belöningssystemet sitter djupt inne i hjärnan, det styr vår motivation och berättar för oss vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot. Om man inte kan reglera sitt belöningssystem blir det svårt att styra sin uppmärksamhet och reglera sina impulser. Därför är det kanske inte så konstigt att barn med ADHD ofta är överaktiva och har svårt att koncentrera sig. Du kan läsa mer om ADHD-symtom och belöningssystemet här.

ADHD & känsloreglering

Många barn med ADHD har symptom som är mer kopplade till svårigheter att reglera känslor och impulser, vilket bland annat kan leda till återkommande problem med utbrott och ilska. Det här utgör ofta ett stort problem för familjen. Därför är det viktigt att man som vuxen har god kännedom om den här aspekten av ADHD. Utan rätt kunskap är det lätt att man som förälder blir orolig eller arg, vilket gör det mycket svårare att använda de verktyg som finns för att stötta och hantera barn med ADHD. Läs mer om hur du kan bemöta ilska och utbrott här. 

<Förslag att lägga in Call To Action här, typ “Kontakta oss för att få hjälp med ADHD-utredning för ditt barn>

Skillnad på pojkar och flickor (TBA)

Skillnad på barn och vuxna (TBA)

Vardagen för barn med ADHD

Om ditt barn har ADHD kommer det sannolikt innebära att vissa anpassningar behöver göras i vardagen. Svårigheter att planera, passa tider & komma ihåg och utföra uppgifter är ofta centrala utmaningar för barn med ADHD. Livspusslet blir ofta svårare att få ihop, vilket ofta leder till att man som familj behöver lägga lite extra energi för att få till ett fungerande schema för barn ADHD.

För barn som har ADHD är rutiner är A och O 

Rutiner är viktiga för alla barn, men det är alltså extra viktigt för barn med ADHD. En helt central del av goda rutiner är att barnet får sin nattsömn. Tyvärr kan just sömnen vara stort problem för barn med ADHD, vilket kanske inte är så konstigt, eftersom hyperaktivitet och sömn inte direkt går hand i hand. Vissa barn med ADHD sover bättre om de använder sig av ett tyngdtäcke. Att få kontroll på rutiner kring sömn, mat och motion kan göra en enorm skillnad för familjer där ett eller flera barn har ADHD. Som tur är så finns det massa bra tips och stöd när det kommer till vardagsrutiner för barn med ADHD, läs mer om sömnrutiner, och hur ni kan få er vardag att fungera här.

<Förslag att lägga in Call To Action här, typ “Kontakta oss för att få hjälp med ADHD-utredning för ditt barn>

ADHD & skolgång

ADHD är inte kopplat till nedsatt intelligens. Det här kan vara svårt för både föräldrar och skolpersonal att förstå, eftersom svårigheter att hänga med i skolan är ett vanligt och tidigt tecken på ADHD. Barn med ADHD har alltså inte svårt att förstå omvärlden, däremot har de ofta stora svårigheter att hantera den. 

Om det inte är intelligensen som är problemet, vad är det då?

Vid ADHD är inte barnets intellektuella funktioner nedsatta, problemet är snarare kopplat till det som kallas exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner innebär bland annat förmåga att planera, organisera och genomföra olika moment och uppgifter. Att inte förstå den här skillnaden kan ofta leda till frustration för föräldrar och lärare, men det är viktigt att minnas att det är mest frustrerande för barnet själv. Tänk dig själv, att du har en uppgift framför dig som du vet precis hur du ska utföra, men att du ändå inte kan göra den! Om man som barn inte får rätt förklaringsmodell, eller om ingen visar förståelse, kan det på sikt leda till nedsatt självkänsla och andra negativa konsekvenser. Men kan också vända på det: om ditt barn tidigt får rätt förklaring och stöd, så kan det som annars skulle varit svagheter omvandlas till styrkor! Läs mer om utmaningar i förskola och skola för barn med ADHD.

Utredning och behandling

För att få ett svar på frågan om ditt barn har ADHD, och för att få tillgång till stöd och behandling, behöver man göra en neuropsykiatrisk utredning. En utredning innebär en grundlig genomgång och kartläggning av barnets tidigare och nuvarande utmaningar. En bra utredning kräver att både barnet och barnets föräldrar är delaktiga, och inte sällan kontaktas även skolpersonal för att samla in nödvändig information. Du och ditt barn får träffa psykologer och läkare, och tillsammans reder ni ut hur just ditt barn fungerar. Resultatet av en utredning är ett så kallat utlåtande, som är en sammanställning av utredningen. I utlåtandet framgår även om ditt barn uppfyller kriterierna för ADHD. Läs mer om hur en utredning går till här.

Alla barn som får diagnosen ADHD har rätt till stöd och behandling. Vid ADHD rekommenderas så kallad multimodal behandling, vilket innebär att barnet erbjuds såväl läkemedelsbehandling, psykoedukation och psykologisk behandling. Vilken kombination som fungerar bäst för just ditt barn tar man reda på tillsammans med ert behandlingsteam. Behandling av ADHD väcker ofta mycket frågor hos både barn och föräldrar, därför har vi sammanställt det viktigaste du behöver veta här.