17
March
2022

Lätt att missa flickor med NPF

Lätt att missa flickor med NPF

Det tog ett tag men nu tycker vi inte att det är konstigt att hjärtinfarkt kan ta sig ganska olika uttryck hos män och kvinnor. Men så länge vi bedömde och behandlade alla utifrån en manlig norm strök en massa kvinnor med helt i onödan.

Det är därför så glädjande att vi nu börjar förstå att hjärnan bara är ytterligare ett organ i kroppen som kan behöva betraktas utifrån att män och kvinnor faktiskt är två olika varianter av samma art.

I den här artikeln från Mind lyfter man just betydelsen av att se, men inte begränsas av, könsskillnaderna; flickor och kvinnors unika utmaningar inom psykisk hälsa och NPF. Det är ett steg i rätt riktning. Det behövs några till men vi är på rätt väg!

Läs hela artikeln och intervjun med Lotta Borg Skoglund