7
December
2022

Livet 447

Livet 447

Livet 447 - vår modell för psykisk hälsa

Varför pratar vi så mycket om psykisk ohälsa hela tiden?
Varför väljer så många att fokusera just på de saker de vill undvika? För mig är det mycket mer logiskt, konstruktivt och framåtlutat att vända uppochned på hela diskussionen och prata om vad vi behöver för att leva med psykisk hälsa. ADHD är ingen sjukdom som vi kan diagnostisera för att sedan behandla bort & vårt fokus är inte att få alla att må bra hela tiden. För vad betyder ens det? Psykisk mående kommer och går och motgång och lidande är en naturlig del av livet. Vi tänker i stället att om man fungerar bra så mår man bra. Vårt fokus är att skapa rätt förutsättningar för att leva ett rikt liv med så mycket psykisk hälsa som möjligt. Vad som krävs för att uppnå psykisk hälsa är förstås ytterst individuellt. Det beror på vilka drömmar och mål vi har i livet. Men det finns också saker som vi människor inte kan kompromissa om vi över huvud taget ska kunna tala om att psykisk hälsa är möjlig. Jag vill därför ta vår kliniska erfarenhet på SMART, slå ihop den med allt det vi fått lära oss efter många årtionden av forskning inom neurovetenskap, och så vill jag backa bandet. Jag vill gå tillbaka till de här grundläggande faktorerna och presentera dem i en ny, koncis modell. Förhoppningsvis är konceptet såpass dynamiskt och kortfattat att det får plats i bakfickan hos alla människor, diagnos eller ej!

ADHD är en allvarlig diagnos, men med god prognos!  
Odiagnostiserad och obehandlad, kommer de fyra bokstäverna A, D, H, D att leda till att du lever 8 till 13 år kortare än någon av samma ålder, kön och socioekonomiska förutsättningar. Ett liv med ADHD utan rätt diagnos och behandling är kantat av akademiska- och yrkesmässiga misslyckanden, föräldrarelaterad stress och socialt utanförskap. Det är ett liv utan rutiner i vardagen och med allvarlig psykiatrisk och kroppslig samsjuklighet. Det är livslånga svårigheter att reglera känslor, emotionell impulsivitet och låg självkänsla. Det ljusa budskapet är att alla dessa förlorade år har vi möjlighet att rädda om vi ger barn och vuxna med ADHD tillgång till rättförklaringsmodell (diagnos och FUNKTIONSKARTA) och evidensbaserad multimodal behandling (behandling & VERKTYGSLÅDA med strategier).

447

De 4 faktorerna för psykisk hälsa
När det gäller psykisk hälsa måsta FYRA grundläggande faktorer vara på plats. Vi måste kunna förstå, reglera och kommunicera våra KÄNSLOR, för att få våra grundläggande behov tillgodosedda. Vi måste kunna tänka , och göra PLANER inför framtiden som vi sedan förmår hålla fast vid. Vi behöver kunna ACCEPTERA och anpassa oss till att saker förändras, det vill säga ha förmågan att tänka om, eftersom livet inte alltid blir som vi tänkt oss. Till sist behöver vi förmågan att skapa och upprätthålla trygga, meningsfulla och goda RELATIONER.  

De 4 svårigheterna vid ADHD - Individuell ADHD-profil
Många med ADHD kommer att berätta att deras diagnos sätter käppar i hjulet för dem i deras försök att uppnå psykisk hälsa. Om vi tittar bortom de diagnoskriterier som allt för ofta upplevs som endimensionella och förenklade, och i stället frågar flickor och kvinnor med ADHD vad de verkligen upplever som svårt i vardagen, kommer många att beskriva att deras svårigheter faller inom en eller flera av FYRA olika kategorier. Dessa funktioner är dessutom normalfördelade och ytterst bara en bild av hur hjärnan bearbetar, processar och hanterar information om oss själva och vår omvärld. Dessutom går dessa olika funktioner och processer att mäta med olika neurokognitiva tester. Många med ADHD kan beskriva att de alltid haft otroligt svårt att ÖVERBLICKA sin vardag, det vill säga förmågan att organisera, strukturera, planera, komma igång & och beräkna hur mycket tid olika saker ska ta. Dessa processer kallas för exekutiva förmågor, central coherens och metakognition. Andra beskriver hur svårt det är att REGLERA allt ifrån energi- och aktivitetsnivå, känslor, vakenhet, sömn och aptit. När detta mäts i tester kallas det för emotionell reglering, delay-aversion och impulsivitet. Ytterligare några kommer berätta om hur svårt det är att FILTRERA bort intryck från omgivningen och den egna kroppen som är ovidkommande och bara stjäl energi och fokus från annat som är viktigare - det kallas för perceptuell och sensorisk över- eller underkänslighet. Till sist kommer många att uppleva det så svårt att BYTA SPÅR, släppa negativa tankar eller prova något annat när det man gör inte fungerar längre. När detta mäts i neuropsykologiska tester talar vi om mått på kognitiv flexibilitet och mentaliseringsförmåga.  

De 7 livsstilsfaktorerna
Prestation och funktion är intimt sammanflätade genom att dessa 4 +4 områden direkt kommer att påverka SJU viktiga livsområden som många av oss kämpar med i perioder, oavsett om vi har en diagnos eller inte. Det handlar om vår förmåga att få till och upprätthålla hälsosamma rutiner för KOST (man glömmer att äta eller kan inte sluta äta när man väl börjat), MOTION (man kommer inte igång eller kör igång så hårt att man antingen tröttnar eller kör slut på sig själv), SÖMN (det går inte att varva ner och komma till ro och inte heller att komma upp när man väl har somnat), STRESS (det är så svårt att hitta rätt ”work-life-balance”), RELATIONER (ens känslor sätter käppar i hjulet och man misslyckas med relationer både privat och i yrkeslivet), TOBAK/ALKOHOL (man börjar använda tidigare i livet och är en av dem som när man testar har svårt att bruka ”lagom”) och EKONOMI (man skjuter upp betalningar av räkningar, shoppar impulsivt eller spelar bort sina pedngar). Alla vet ju att det bästa är att äta balanserat och näringsriktigt, att träna lagom mycket, att sova tillräckligt, varva perioder av stress med återhämtning, helst sluta röka om man börjat, vara måttlig med alkoholen och betala sina fakturor i tid. Ändå är det så många som inte lyckas. Det är väldigt sällan mer fakta om hur viktiga dessa livsområden är som behövs. Däremot behövs det mer kunskap om hur just varje enskild människas hjärna, och unika ADHD fungerar som behövs.

Kunskap är makt! Genom att hålla koll på sin egna 447 får varje unik hjärna rätt förutsättningar att inte bara prestera utan även att fungera bra. Resultatet? Ökad självkänsla, bättre kroppslig och psykisk hälsa!

Med vänlig hälsning,
Lotta Borg Skoglund