30
August
2022

SvD debattartikel - Lotta Borg Skoglund och kollegor ivrar för nationell plan kring adhd

SvD debattartikel - Lotta Borg Skoglund och kollegor ivrar för nationell plan kring adhd

Politiska beslut kring adhd ska baseras på fakta och forskningsresultat, inte på lösa antaganden.

Det som behövs är en nationell plan för vård och stöd för personer med adhd, som tas fram i nära samverkan med intresseorganisationer och forskare. Planen bör innefatta en klar strategi och sikta på enkla processer, tydlig ansvarsfördelning och hög tillgänglighet. Den ska vara evidensbaserad och omfatta hela livet från bvc till äldrevård.

Läs hela artikeln här, och se vilka punkter en grupp erfarna forskare och kliniker tycker borde stå högst upp på listan för våra politiker och tjänstemän. (Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och chef för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Ann-Kristin Sandberg, ordförande för riksförbundet Attention, Henrik Larsson, professor i psykiatrisk epidemiologi vid Örebro Universitet, Lisa B Thorell, docent i psykologi vid Karolinska Institutet Mona Holmqvist, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö Universitet och Lotta Borg Skoglund, docent i psykiatri vid Uppsala Universitet).