14
March
2022

Så fungerar behandling med läkemedel vid ADHD

Så fungerar behandling med läkemedel vid ADHD

Som förälder till ett barn med adhd kan du ställas inför valet att ge ditt barn medicin. Enligt studier hjälper de centralstimulerande läkemedlen 70-80 procent, men det kan ta tid att hitta rätt dos – och för vissa fungerar de inte alls. Aftonbladet

– Tanken är inte att vi ska medicinera bort en personlighet utan få effekt på adhd-symtomen, säger Lotta Borg Skoglund, överläkare och docent i psykiatri.

Enligt Lotta Borg Skoglund är adhd en allvarlig diagnos med god prognos.

– Vi har nästan 100 års erfarenhet med de här läkemedlen, men som med alla andra läkemedel gör vi alltid en individuell bedömning. Vi tittar på hur stora svårigheter barnet har och om medicinen kan vara en avlastning för att klara skola, fritid och sociala sammanhang.

Läs hela artikeln.