1
March
2022

”Skola på distans kan hjälpa barn med autism och ADHD”

”Skola på distans kan hjälpa barn med autism och ADHD”

Under pandemin fick en del barn en välbehövlig paus från en otrygg skolmiljö, skriver psykiatern och forskaren Lotta Borg Skoglund. Hon efterlyser fortsatt flexibilitet för distansundervisning. Forskning & Framsteg

Att klara sig genom skolan är en av de viktigaste faktorerna för framtida psykosocial hälsa, medan skolfrånvaro ökar risken för sociala, ekonomiska och hälsomässiga problem även i vuxen ålder. Det framgår bland annat i en amerikansk studie från 2019. Men skolan har inte rätt förutsättningar för att ge individer med olika möjlighet att lära, socialiseras och bibehålla god psykisk hälsa. I dag pågår såväl över- som underdiagnostisering av NPF-diagnoser, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, autism och Tourettes syndrom. Underdiagnostisering är vanlig i särskilt utsatta grupper, som barn med annan psykisk ohälsa, flickor och unga kvinnor, samt unga med skadligt substansbruk och beroendeproblematik.

Läs hela forskarkommentaren skriven av Lotta Borg Skoglund